Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 675 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
300 €

ofer spre inchiriere apartament 2 camere, confort 1, mobilat, utilat, centrala proprie, etaj 1/4, sector 6, str. Petuniei.Apartamentul este...

 • Suprafata 53 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...17 min.
Bucuresti, azi, 00:51
 

si Muncii, inchiriez 2 camere, tot confortul, la curte, separat, eventual contract termen lung;

Bucuresti, ieri, 23:20
475 €

B-dul Unirii, zona Zepter, stradal, et. 5/8, decomandat, spatios 70 mp, mobilat si utilat complet, aer conditionat, internet si cablu tv, renovat...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...13 min.
Bucuresti, ieri, 22:36
1.300 Lei

ap. 2 cam., mobilat, utilat, zugravit in vila, intrare separata, baie, bucatarie, zona linistita, parcare, terasa, curte, utilitati incluse,

Bucuresti, ieri, 22:02
550 €

Unirii, Piata, 1 min m, 1992, 5/7, 65 mp, dec, balcon, toate imbunatatirile si finisajele 2018, mobila noua in functie de alegerea si necesitatile...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...3 min.
Bucuresti, ieri, 21:37
 

2 cam., hol, grup sanitar, la curte pentru birouri;

 • Suprafata 30 mp
Bucuresti, ieri, 21:33
150 €

et. 2/4, curat, imb., termopan, parchet, contoar gaze (nemobilat),

 • Suprafata 34 mp
Bucuresti, ieri, 21:31
250 €

proprietar inchiriez ap. 2 cam., mobilat, termopan, gresie, faianta, et. 6/10,

Bucuresti, ieri, 21:14
370 €

proprietar inchiriez ap. 2 camere, 2 aparate aer conditionat, 2 locuri de parcare, paza 24/24. Fara agentii,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, ieri, 21:02
350 €

str. Motilor, ap. 2 cam. de inchiriat, bloc nou,

 • Suprafata 85 mp
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 21:02
370 €

stradal, totul nou,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:45
400 €

apartament de inchiriat cu 2 camere in zona Stefan cel Mare, colt cu Vasile Lascar. Apartamentul este situat la etajul 1/10, intr-un bloc din 1984,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:42
330 €

str. Jean Steriadi, sc. 1, etaj 1, zugravit, gresie, faianta, mobila, geamuri termopan, toate noi;

Bucuresti, ieri, 20:40
350 €

2 camere, centrala proprie, totul nou,

Bucuresti, ieri, 20:25
250 €

2 cam. dec. 5/8, mobilat, utilat, curat, langa metrou,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:43
1.000 Lei

particular, apartament zugravit si mobilat.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:14
200 €

inchiriez apartament 2 camere Militari Residence, strada Rezervelor, apartamentul nu este mobilat, este situat la etajul 7/8. Mai multe detalii la...

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:45
300 €

Apartament 10 minute de metrou Dimitrie Leonida, complet mobilat si utilat, tv, aer conditionat, parter inalt, balcon inchis cu termopan....

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dimitrie Leonida ...10 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 18:15
750 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Vitan Mall. Inchiriere apartament 2 camere Calea Vitan - vis a vis de...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:11
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Alba Iulia rond, strada...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:11
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Bulevardul Unirii - Zepter, stradal,...

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:11
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Vitan. Inchiriere apartament 2 camere Vitan, strada Vantului, Gvi Town, bloc...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Mihai Bravu ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:11
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Tineretului - Vacaresti. Inchiriere apartament 2 camere Vacaresti, Asmita...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Mihai Bravu ...11 min.
Bucuresti, ieri, 18:10
450 €

inchiriez 2 camere in The Park, etaj 4, mobilat modern, primul chirias;

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi ...7 min.
Bucuresti, ieri, 18:03
1.000 Lei

Moghioros, imdeiat tramvai 41, autobuze 368, 105, mobilat frumos, utilat complet, et 6/10. Sunati acum.

 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:32
250 €

apt 2 camere cf 1 dec, 2/10, mobilat, utilat nou, tineresc, renovat la cheie, liber.

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:31
290 €

decomandat, spatios, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat, adiacent Colentina, Lacul Tei, Stefan cel Mare, Mihai Bravu.

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Obor ...18 min.
Bucuresti, ieri, 17:21
350 €

4/8, cf. 1, semidec., 55 mp, pozitie de exceptie, randul 2 de blocuri, mobilat modern, utilat complet, bl. reabilitat termic, g, f, p, t, um, aer...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Obor ...14 min.
Bucuresti, ieri, 17:16
320 €

2 cam semidecomandat, parter inalt, bloc reabilitat, um, termopan, parchet masiv, renovat 2018, apometre, repartitoare, TV, frigider, aragaz, hota...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 17:13
280 €

ap. 2 cam. sup. 54 mp. stradal, decom. et 3/10 lift, renovat, mobilat, utilat nou, g, f, p, t, usi noi, inst., sani, electric noi, zona linistita,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:07
250 €

apartament de inchiriat confort 1, cu 2 balcane, la etajul 3/4, mobilat si utilat complet clasic, liber;

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:01
570 €

Aleea Privighetorilor. Apartament 2 camere in ansamblul rezidential Natura Residence, orientat spre sud, 70 mp, etajul 3/S+P+5, bucatarie si...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:49
400 €

stradal, cf. 1 decomandat, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, liber, avans 1+1,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:43
875 €

2 camere, 60 mp, et. 1/6, locatie noua, mobilat, utilat centrala proprie, situat la 2 minute de parc Herastrau, parcare subterana, lift 10 minute...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:15
470 €

proprietar, 2 camere decomandate, la 1 min. De metrou, bloc nou, parter inalt, total contorizat, 2 balcoane, utilat si mobilat modern, centrala...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Constantin Brancoveanu ...6 min.
Bucuresti, ieri, 16:03
400 €

Gara de Est 1/4, dec, mobilat ultra modern totul nou lux, gresie, faianta, p, t, um, aer conditionat (prima inchiriere dupa renovare) loc parcare,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Iancului ...4 min.
Bucuresti, ieri, 15:35
400 €

Tribunalul Mare (Junior), 2/8, dec, 70 mp, nemob, neutilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, pozitie superba,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Piața Unirii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 15:34
300 €

semidecomandat, renovat, utilat total, liber, etaj 2 din 4, bloc reabilitat 2016, zona linistita, costuri intretinere mici, cuplu, fara copii sau...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Costin Georgian ...6 min.
Bucuresti, ieri, 15:20
350 €

Campia Libertatii, etaj 4, mobilat si utilat, renovat, contorizat, aer conditionat, liber, 1+1. Vecinatati: Decebal, Calea Calarasilor, Bd....

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...10 min.
Bucuresti, ieri, 14:54
250 €

2 camere in complex rezidential (compusa din dormitor separat + living cu bucatarie open space) bloc din 2014, etaj 3/4.,complet mobilat si utilat...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:53
450 €

Beller, bloc 1986 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Floreasca, Piata...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aviatorilor ...13 min.
Bucuresti, ieri, 14:38
380 €

Nerva Traian, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, pozitie deosebita, adiacent Mall Vitan, Mircea...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi ...10 min.
Bucuresti, ieri, 14:37
350 €

Calea Victoriei, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Cismigiu, Sala Palatului, Piata Romana.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate ...6 min.
Bucuresti, ieri, 14:36
1.500 Lei

confort 1, etaj 7/10, totul lux, proaspat renovat, primul chirias, bloc reabilitat, tv lcd, totul nou, contorizare, alarma, liber,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:49
350 €

Bd. Timisoara nr.43, vizavi Plaza Mall, et.2 din 4, complet utilat si mobilat, doua sifoniere, pat dublu nou cu saltea noua, canapea extensibila...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...16 min.
Bucuresti, ieri, 13:48
250 €

Piata, dec, etaj 2 din 4, mobilat si utilat, curat, apropiere mijloace de transport, contorizat, liber, 1+1,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:42
280 €

ap. 2 camere, Piata Veteranilor, mobilat si utilat (se pot ajusta la cerere), parchet, gresie, faianta, termopane, UM, centrala proprie, zona...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, ieri, 13:30
420 €

apartament cu 2 camere, decomandat, in Complexul Vitan Rezidence 1,paza asigurata cu camere de luat vederi, portar la intrarea in complex; 75, 91...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Nicolae Grigorescu ...8 min.
Bucuresti, ieri, 13:28
330 €

Inchiriez apartament 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat modern, imbunatatiri, centrala termica de apartament, aer conditionat, situat la...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...2 min.
Bucuresti, ieri, 13:28
500 €

inchiriez apartament 2 camere, ultracentral, 6/9, mobilat modern, termopan, balcon inchis, utilat cu masina spalat automata, aer conditionat,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:26