Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 311 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
370 €

lux-apartament 3 camere in ansamblu Vista Rezidential, semidecomandat, confort I, 80 mp, 2 grupuri sanitare, 80 mp, mobilat si utilat modern, 2...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:09
550 €

stradal, 4/12, cf 1, dec, 70 mp, 1 grup sanitar, 2 lifturi, vedere placuta, curat, mobilat modern, utilat complet, inclusiv masina de spalat, g, f,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piaţa Victoriei ...14 min.
Bucuresti, ieri, 16:01
400 €

parc IOR, demisol, bloc nou, centrala proprie, modern

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Titan ...15 min.
Bucuresti, ieri, 15:20
700 €

3 cam Victoriei, Titulescu, et 10/10, imobil 1982 reabilitat termic, inclusiv terasa refacuta, recent renovat, mobilat si utilat: 2 AC, frigider,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gara de Nord ...10 min.
Bucuresti, ieri, 15:13
 

3 camere - 1/6, ne/semimobilat, imbunatatiri, ideal birou, camera arhiva.

 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
450 €

Monitorul Oficial, etaj 3/8, mobilat/ utilat modern, spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, tv. Vecinatati: Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:43
450 €

metrou la 3 minute, et 9/11, decomandat, mobilat, utilat, parchet, gresie, faianta, bloc reabilitat termic, frigider si masina de spalat in stare...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Basarab ...7 min.
Bucuresti, ieri, 14:37
580 €

piata, proprietar, 3 cam., 5/10, reabilitat, mobilat, utilat, modern, nou, 2 AC, gresie, faianta, parchet, termen lung,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Griviţa ...17 min.
Bucuresti, ieri, 14:25
450 €

metrou, semidec, etaj 3 din 8, mobilat si utilat modern, renovat, curat, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, metrou, bloc reabilitat...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stefan cel Mare ...6 min.
Bucuresti, ieri, 14:20
500 €

3 camere decomandat, stradal pe Decebal, vedere fata, ideal birou, 3 balcoane, etajul 3, termopane, parchet, liber, termen lung, contract, agentie

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Piața Muncii ...11 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
450 €

Matei Basarab, 3 camere decomandat complet, toate imbunatatirile, 2 grupuri sanitare, geam la baie

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...14 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
400 €

3 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, renovat, mobilat, utilat, liniste,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
300 €

Prevederii, 5 minute de metrou, etaj 6/8, confort 1, decomandat, mobilat mixt, utilat complet, g, f, t, um, balcon inchis, apometre, internet

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...4 min.
Bucuresti, ieri, 12:19
850 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa - Pipera, strada Erou Iancu...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:16
485 €

renovat recent, prima inchiriere, gresie, faianta noua, obiecte sanitare noi, bucatarie noua, masina de spalat, frigider noi, 3 min. metrou,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:10
399 €

proprietar direct, 3 cam. et 5/10, modern, aer conditionat si tv, la parter se afla Mega Image, carmangerie, farmacie, pizzerie, la scara statie...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...19 min.
Bucuresti, ieri, 12:09
950 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Primaverii. Inchiriere apartament 3 camere Primaverii, strada Anton Pavlovici...

 • Suprafata 135 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aviatorilor ...8 min.
Bucuresti, ieri, 12:06
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa, strada Somesul Rece, bloc 2010;

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:06
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Pipera, Iancu Nicolae, Strada Drumul...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:06
650 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa - Sisesti. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa - Sisesti, Restaurant...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:05
900 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Aviatiei. Inchiriere apartament 3 camere Aviatiei - Avionului, complex City Point,...

 • Suprafata 155 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aurel Vlaicu ...10 min.
Bucuresti, ieri, 12:05
399 €

etaj 5/10, bloc 1980, mobilat si utilat modern. Este proaspat renovat. Are bucatarie mare patrata, si este spatios. Bloc linistit, scara curata....

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, ieri, 12:02
330 €

Circa 13, mobilat si utilat, renovat recent, etaj 3/8, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Titan, Parc IOR, Titan Auchan,...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...7 min.
Bucuresti, ieri, 11:48
400 €

str. Traian Popovici, etaj 1/8, bloc 1984, mobilat partial, complet utilat, curat, renovat recent,

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Dristor ...8 min.
Bucuresti, ieri, 11:44
350 €

10 minute de metrou, confort 1, etaj 3/4, deosebit, proaspat zugravit, mobilat modern, utilat complet, centrala proprie, AC, 2 dressing, g, f, p,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, ieri, 11:09
700 €

complex Ibiza Sol, amenajat acum cu finisaje moderne, mobilat modern, utilat complet: plita, cuptor, hota, frigider, masina de spala, aer...

 • Suprafata 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aurel Vlaicu ...7 min.
Bucuresti, ieri, 10:53
350 €

Proimo Grup va prezinta un apartament cu 3 camere superb

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Parc Bazilescu ...9 min.
Bucuresti, ieri, 10:47
330 €

inchiriez 3 camere, curat, termen lung, disc.,

 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:37
700 €

imobil 2007, et. 2/11, decomandat, 100 mp, mobilat, utilat complet pentru locuit, loc de parcare in garajul subteran,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:35
270 €

3/8, contorizat, civilizat, metrou. Proprietar,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:33
400 €

apartament 3 camere cu 2 grupuri sanitaresi 2 balcoane, decomandat, complet renovat, 2 ac, mobilat si utilat (plita + cuptor electric, frigider,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Costin Georgian ...13 min.
Bucuresti, ieri, 10:18
400 €

metrou, 3 camere. Complet mobilat utilat, g, f, p, t, masina spalat vase/rufe. 2 ac, tv, plita, cuptor, cuptor cu microunde, frigider, liber,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...1 min.
Bucuresti, ieri, 10:02
500 €

stradal, Piata Muncii metrou 2 minute, vedere fata, ideal birou, 3 balcoane, etajul 3, termopane, parchet, liber, termen lung, contract, agentie

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Piața Muncii ...6 min.
Bucuresti, ieri, 09:56
260 €

urgent 3 camere, et. 7, bloc curat, informatii:

 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 08:30
325 €

strada Valea Buzaului, etajul 3 din 4, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, centrala, luber, termen lung, agentie.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...4 min.
Bucuresti, ieri, 08:08
500 €

stradal pe Decebal, vedere fata, ideal birou, 3 balcoane, etajul 3, termopane, parchet, liber, termen lung, contract, agentie

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Piața Muncii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 08:08
300 €

chiar pe strada Giurgeni, etajul 3 din 4, centrala, renovat recent, bloc reabilitat, mobilat si utilat, liber, termen lung

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...14 min.
Bucuresti, ieri, 08:08
600 €

bloc complet nou, etajul 1 din 5, bucataria va fi mobilata si utilata complet, 2 gr sanitare, centrala, loc parcare subteran, nemobilat, liber,...

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • Timpuri Noi ...8 min.
Bucuresti, ieri, 08:07
690 €

apartament Washington, 3 camere, 98 mp, decomandat, etajul 3/3, nemobilat, bucatarie ulilata. Centrala proprie, AC., liber, contract. Adiacent...

 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • Piaţa Victoriei ...9 min.
Bucuresti, 15 mar, 19:56
550 €

penthouse spatios, 3 camere, 2 gr. sanitare, imobil nou, loc parcare, ideal locuinta sau sediu firma.

 • Suprafata 117 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bragadiru, 15 mar, 19:55
700 €

apartament 3 camere, Maria Rosetti, bloc 2016 nemobilat, centrala termica si loc de parcare

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Universitate ...14 min.
Bucuresti, 15 mar, 19:54
550 €

apart 3 dec, 3/8, mobilat si utilat nou, bloc 2017, prima inchiriere, centralai, balcon, parcare subterana, vis a vis Kaufland, KFC, gradinite,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...7 min.
Bucuresti, 15 mar, 19:35
425 €

Doamna Ghica, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, decomandat, terasa, adiacent Obor, Lacul Tei,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Obor ...19 min.
Bucuresti, 15 mar, 18:35
790 €

Inchiriere apartament 3 camere frumos amenajat, complet renovat, ocupand parterul unei vile reprezentative indeosebi pentru birouri, situat langa...

 • Suprafata 67 mp
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Tineretului ...17 min.
Bucuresti, 15 mar, 18:32
580 €

apartament 3 camere, 82 mp utili, et. 3/9, decomandat, mobilat partial , aer conditionat, 2 balcoane inchise, loc de parcare inclus, acces rapid la...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 15 mar, 17:28
600 €

ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, Piata Domenii.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 17:23
500 €

str. aleea Borcea, et 6/10 in imobil retras, ferit de zgomotul strazii, acces facil metrou si parc, apartament in stare buna, ideal familie, 2 bai,...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi ...7 min.
Bucuresti, 15 mar, 17:02
350 €

superoferta, renovat recent, prima inchiriere, confort 1, dec, mobilat modern si complet utilat, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, electronicele si...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 17:01
1.100 Lei

ap 3 cam dec, mobilat, utilat, termen lung, 1+1 garantie,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 16:40
450 €

apartament situat langa Parcul Tineretului si statia de metro Tineretului. Vedere zona linistita. Apartamentul este complet renovat si are mobilier...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului ...4 min.
Bucuresti, 15 mar, 16:36