550 €
Stirbei Voda, Plevnei
  • Suprafata 95 mp
  • Decomandat
  • Mobilat
  • Utilat

Descriere anunţ

Stirbei Voda, Plevnei,

4/8, dec., 95 mp, bloc 1990 reabilitat termic, 2 gr sanitare, termopan, gresie, parchet, ac, usa metalica, mobilat si utilat, 3 min de metrou Eroilor, liber, ideal locuit, contract ANAF