50 Lei
Mihai Bravu

Descriere anunţ

Mihai Bravu,

Dristor, Vitan Prosper, Mihai Bravu, Mc Donalds, garsoniere in regim hotelier 90, 100 L/zi sau pentru cateva ore 50 L, internet, curatenie si discretie, 2-3 ore 50 L, wi-fi;