1.700 €
Decebal, adiacent Delea Noua
  • Suprafata utila 200 mp
  • Birouri

Descriere anunţ

Decebal, adiacent Delea Noua,

parter, 3 grupuri sanitare, renovat de calitate, acces facil, mijloace transport, 3 locuri parcare, ideal clinica, magazin prezentare, showroom, birouri, apropiere metrou Piata Muncii, Unirii, liber, merita,

Detalii suplimentare

ecinatati: 13 Septembrie, Izvor, Cotroceni, Splai, Natiunile Unite, Coposu, Mircea Voda, Horoscop, Universitate, Victoriei, Alba Iulia, Decebal, Nerva, Vitan, Goga, Timpuri Noi, Tineretului, Calarasilor, Marriott, Muncii, Dristor, Libertatii, Unirii, Iancului, Titan, Obor, Mihai Bravu, Berceni, Vacaresti

Caracteristici, dotări

Detalii Suplimetare
Aer conditionat
Alarma
Apa
centrala termica
curent electric
Gaze
Grup sanitar
Internet
Parcare
Renovat