Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1921 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
57.000 €

ID: 3957. Apartamentul este situat pe strada Fizicienilor, la 6 minute de metrou Nicolae Grigorescu, 2 camere semidecomandat, cu imbunatatiri, bloc...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...15 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:55
72.000 €

Apartament spatios si luminos, camere mari, curat, scara impecabila, vecini civilizati, este curat, dar fara imbunatatiri recente, zona aerisita cu...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Constantin Brancoveanu ...2 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:54
79.900 €

etaj 9/10 semidec. amenajat la cheie. Totul este impecabil. Doar te muti, intrare stradala, vedere spate. Distanta pana la metrou 2 minute. Pozitie...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Piata Iancului ...8 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:54
75.515 €

Direct dezvoltator, comision 0%, apartament complet finisat, centrala termica, acceptam orice tip de credit,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Gorjului ...19 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:50
 

etaj 3/10, decomandat amenajat. Bloc reabilitat termic. Este foarte spatios, liber, acte ok. Sunati acum

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Universitate ...17 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:50
64.000 €

apartament foarte spatios, confort 1 sporit, bloc 1981, izolat termic, renovat integral 2017, 8 minute metrou Iancului. Se vinde mobilat si utilat....

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 8 din 10
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:50
70.900 €

etaj 8/10 semidecomandat, amenajat si reabilitat termic. Acte ok, liber. Distanta pana la metrou este de 3 minute. pozitie excelenta,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 8 din 10
 • Obor ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:49
53.000 €

2 cam dec, mutare rapida, 2 cam dec, balcon 46 mp etj 2/3, 2017, centrala termica, parchet gresie faianta obiecte sanitare noi. Loc de parcare...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 1 Decembrie 1918 ...13 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:47
63.000 €

agentie, 3\8, bloc anvelopat, stradal, modificat, bucatarie open space mobilata si utilata complet, toate imbunatatirile calitate superioara, acte...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 20 feb, 11:46
35.500 €

agentie, parc Humulesti, 1\4, bloc anvelopat, confort 2 sporit, imbunatatiri, contorizat, apropiere ratb, piata, prac, Kaufland, acte la zi, merita...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 20 feb, 11:46
45.500 €

apartament cu 2 camere, modern si spatios La doar 700 m Imobilul de metrou Nicolae Teclu si centre comerciale din sectorul 3 achizitia cu...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
 • Nicolae Teclu ...11 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:46
73.500 €

2 camere, decomandat, etaj 1/3, suprafata 53 mpu, bloc nou, caramida Porotherm, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje lux la alegere,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Constantin Brancoveanu ...10 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:45
54.000 €

apartament 2 camere, constructie 2018, decomandat, etaj P/3, caramida Porotherm, complet finisat, finisaje la alegere, centrala proprie, loc de...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piaţa Sudului ...11 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:44
105.000 €

Proprietar, vand apartament 2 camere in Cotroceni. renovat in totalitate: gresie, faianta, parchet, termioan, usa metalica, usi initerioare,...

 • An constructie 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Eroilor ...2 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:43
35.500 €

Militari Residence, 8/8, decomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,centrala termica, totul nou, acte,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 20 feb, 11:40
64.000 €

parter din 8 confort l decomandat, spatios, cu o suprafata utila de 61mp, bucatarie 10m. Blocul este din 1985 reabilitat aproape metrou Mc Donalds....

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 20 feb, 11:35
36.000 €

apartament 2 cam semidec. Se afla intr-un bloc reabilitat termic. Etaj 1/4, 33 mp. Renovat complet inclusiv calorifere noi. Complet mob-utilat....

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Constantin Brancoveanu ...10 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:35
85.000 €

ap. 2 camere, proprietar, colaborez cu agentii,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 20 feb, 11:31
71.800 €

vedere stradala, renovat integral inclusiv instalatiile schimbate, se vinde ca in poze, balcon, pozitie foarte buna, pretabil locuit/ investitie....

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
 • Piața Romană ...5 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:31
50.000 €

Brancoveanu, apartament 2 camere decomandat spatios, modern compartimentat, dispus pe etaj intermediar, dispune de toate imbunatatiriile se preda...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 20 feb, 11:29
80.000 €

apartament foarte spatios la doar 2 minute de metrou Iancului, renovat integral cu finisaje de lux 2018, instalatii electrice si sanitare...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 9 din 10
 • Piata Iancului ...5 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:19
60.000 €

apartament la pozitie, 3 min metrou, renovat in totalitate, se vinde mobilat utilat, toate noi, vedere spre chei, centrala proprie bloc linistit,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Mihai Bravu ...8 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:18
69.000 €

gresie, faianta, parchet, tamplarie aluminiu, usa metalica, contorizat complet, Mega Image parter, proprietar, tva 5% aplicabil.

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Mihai Bravu ...9 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:16
56.500 €

etajul 4 din 8, decomandat, acte la zi, gresie, faianta, parchet, termopan, boxa, an constructie 1983. Vecinatati: 13 Septembrie, Sebastian,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 20 feb, 11:13
44.000 €

Parc Moghioros, decomandat, et. 10/10, 52 mp, curat, toate actele, acces imediat RATB, scoli, parcuri, piata

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 20 feb, 11:10
55.000 €

Apartament doua camere, doua balcoane, beci la ambele balcoane, suprafata totala de 64 mp termopane, toate utilitatile parter/4,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 feb, 11:07
43.700 €

apartament decomandat, bucatarie inchisa, balcon mare, contorizat individual si bransat la toate utilitatile. Pentru plata prin credit ipotecar,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 20 feb, 11:06
49.900 €

Pacii, stradal 3 min. metrou, decomandat conf1 cu balcon, f, g, p, t, um foarte spatios cu bucatarie mare, aproape de scoli Kaufland Lidl si transport

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Păcii ...2 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:05
54.000 €

drumul taberei, plaza, bd. timisoara vis a vis de lidl, 2 cam, et p/4, cf 1, sd, 50 mp, cu balcon,blocul este reabilitat termic,apartamentul este...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Lujerului ...15 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:01
66.500 €

agentia noastra va prezinta un proiect nou finalizat in care se mai gasesc apartamente doar cu 2 cam.Pretul de vanzare este 66500 e si 76000 e...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Crângaşi ...19 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:59
49.900 €

vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Structura beton. Finisaje de calitate superioara (Saloni, Roca, Pinum, Immergas). Parcare...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 20 feb, 10:58
51.900 €

vedere superba spre lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Saloni, Roca, Pinum, Immergas). Dezvoltator

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 20 feb, 10:58
75.000 €

agentia noastra va propune spre vanzare un proiect nou situat in zona Bucurestii Noi, Sos Chitilei, Pod Constanta. In imobil se gasesc apartamente...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Jiului ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:58
64.600 €

apartament spatios, decomandat, 60 mp utili, balcon, finisaje, centrala proprie, contorizare individuala. Finalizare februarie 2019

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Apărătorii Patriei ...13 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:56
67.800 €

2 min. de statia de metrou Pacii, imobil nou, etaj 6/10, complet finisat la cheie-finalizat,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • Păcii ...4 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:54
56.000 €

Giurgiului, Eroii Revolutiei, Progresul, 2 camere bloc 2018, S+P+3, lift, de la 56 la 70 mpu, preturi de la 56.000 la 80.000 euro. Promotie...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 20 feb, 10:53
49.000 €

apartament decomandat, bucatarie inchisa, balcon, etaj intermediar, bloc nou. Se poate achizitiona prin programul Prima casa. Finisajele, centrala...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • Dimitrie Leonida ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:49
73.000 €

parter cu balcon, bloc din 1980, retras de la strada, decomandat, amenajat modern, mobilat, liber, ideal locuit, investitie, merita vazut,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:47
67.000 €

proprietar, vand apartament 2 camere Politehnica

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Lujerului ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:41
64.000 €

vand ap. 2 cam cu vedere la parcul Titanii, etaj 2, zona linistita si verde, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, fara balcon, boxa 4 mp,...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Titan ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:41
65.000 €

Dristor, metrou Dristorului, Camil Ressu, stradal, confort 1, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat situat...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Dristor ...2 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:38
48.999 €

vand apartament 2 cam., instalatii electrice si sanitare schimbate, vedere fata, balcon inchis, bloc in curs de reabilitare, acte in regula, se...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 20 feb, 10:25
38.999 €

ap 2 cam renovat, 45mp, centrala termica, boxa subsol, parchet lemn masiv, contor gaz, cabina de dus, bideu, acte la zi, pozitie excelenta, 5 min...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 20 feb, 10:23
63.500 €

Bloc nou situat la 200 de metri de statia de metrou Pacii ofera spre vanzare apartament cu 2 camere 51 mpu, etaj 2 din 11, complet decomandat,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • Păcii ...3 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:23
58.000 €

5 minute metrou, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:21
56.000 €

ap. 2 camere, semidec., et. 7, sup utila 54 mp, bloc reabilitat, ap renovat, intrare din strada, liber

 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:20
58.500 €

metrou 5 minute, Sun Plaza, parc Oraselul Copiilor, apartament 2 camere semidecomandat, etaj 2/4, suprafata 50 mp, an constructie 1968, gresie,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Piaţa Sudului ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:19
78.900 €

3 minute metrou, parc, spatios, luminos, se vinde mobilat, utilat, dec., imobil 2012, acte ok, termopane Rehau, centrala termica, rulouri...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Parc Bazilescu ...11 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:09
62.000 €

apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 3, cu imbunatatiri, liber, loc de parcare, acte. Mijloace de transport:metrou Costin...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Costin Georgian ...9 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:06
47.888 €

2 camere semidecomandat, 50 mp, centrala de apartament, bloc reabilitat, fara risc seismic. Acces usor la metrou (Iancului, Obor) si transportul...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Piata Iancului ...5 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:03