Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1921 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
64.900 €

apartament 2 camere Crangasi confort 1, decomandat, cu suprafata totala de 56 mp, situat la etajul 2 intr-un bloc din 1985

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Crângaşi ...10 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:02
73.500 €

bloc nou situat la 200 de metri de statia de metrou Pacii ofera spre vanzare apartament cu 2 camere 57 mpu, etaj 2 din 11, complet decomandat, pret...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • Păcii ...4 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:48
54.900 €

Lotrioara, Titan parc, parter/10, semidecomandat, 54 mp. Balcon, boxa, bloc reabilitat termic fara imbunatatiri, zona linistita, aproape metrou,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:48
49.400 €

decomandat, bucatarie inchisa, 53 mp utili. Predare la cheie, finisaje incluse la alegere. Finalizare mai/ iunie 2018. Statie mijloc de transport...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Chiajna, 20 feb, 09:44
60.000 €

vand apartament complet mobilat si utilat,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 feb, 09:43
69.900 €

apartament, bloc nou la numai 5 minute de metrou Gorjului. Apartament este la etajul 2 si este finisat complet, centrala termica proprie, termopan,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 20 feb, 09:41
38.000 €

Apusului Residential, apartament 2 camere 47 mpu, dec , direct dezvoltator, Comision 0, fara balcon, constructie 2017, et 1, bloc din caramida...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 2
Chiajna, 20 feb, 09:41
91.000 €

blocul nostru este situat in centrul Bucurestiului, intr-o zona linistita la doar 450 de metri de statia de metrou Tineretului si iti ofera casa...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Tineretului ...5 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:40
72.957 €

Citylife Residence, 200 m metrou Ctin Georgian, 200 m Parc Morarilor, 2 cam, bloc nou, lift, parcare. Apartamentele se predau finisate la cheie,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Costin Georgian ...5 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:37
60.000 €

Vergului, Basarabia, metrou C. Georgian, parc Morarilor, bloc nou, apartamente decomandate 2-3 camere, lift, parcare. Apartamentele se predau...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Costin Georgian ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:36
46.900 €

Vand apartament 2 camere, 57 mp, bloc nou, cu lift, Ds+P+5. Pret promotional plata cash: 44.500 euro. Pret pentru credit: 46.900 euro.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Dimitrie Leonida ...11 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:36
39.500 €

apartament 2 camere, decomandat, cochet, la pret de garsoniera. Finisajele sunt la alegere, incluse in pret. Pret promotional pentru plata cash.

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 20 feb, 09:36
53.990 €

Brancoveanu, Luica, 2 camere, decomandat, stradal. Se vinde complet finisat, loc de parcare inclus, centrala termica proprie, izolat pe exterior....

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 feb, 09:36
65.000 €

lux, vand apartament 2 camere foarte spatios, modern, renovat in totalitate recent, g. f. parchet, termopane, tamplarie lemn interioara noua,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Piata Iancului ...10 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:33
68.000 €

proprietar, aproape de metrou (6 min. Laminorului). zona linistita, loc de parcare pe strada. Balcon inchis, termopane Rehau, semimobilat....

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2012
 • Etaj 2 din 3
 • Parc Bazilescu ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:30
60.000 €

1/2, cf. 1 dec., toate imbunatatirile noi 2017: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, ct, 2 balcoane cu vedere superba,...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 20 feb, 09:18
43.000 €

ap. 2 cam cf. 1 semi. 2/6, fara imb, liber, toate actele bloc reabilitat, nu are balcon, pret fix,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
 • Stefan cel Mare ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:17
57.000 €

Calea Grivitei, metrou Gara Basarab, confort 1, et. 2/8, suprafata utila 43,67 mp, aer conditionat, se vinde mobilat si utilat, la 1 minut de...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Griviţa ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:16
47.000 €

foarte frumos, foarte bine compartimentat, hol locuibil 7 mp, renovat, cu imbunat.: g, f, p, t, um, ac, bucatarie foarte spatioasa, bloc...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 20 feb, 09:11
56.000 €

Proprietar apart 2 camere semidecomandat Titan Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 35, bl L14 bloc construit in 1975, et. 9/10, termopan, centrala termica,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 20 feb, 09:07
51.700 €

apartament in Berceni, vanzare 2 camere, confort 1, gresie, faianta, parchet, recent renovat, cu imbunatatiri, se accepta credit, bloc construit...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Apărătorii Patriei ...19 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:04
55.000 €

pozitie deosebita, constructie 2014, decomandat, bucatarie separata, finisaje lux, centrala proprie, aer conditionat, rulouri exterioare la...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Dimitrie Leonida ...6 min.
Bucuresti, 20 feb, 08:59
73.830 €

bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+4E+M, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dristor ...3 min.
Bucuresti, 20 feb, 08:59
28.000 €

ap 2 cam, cf 2 semi, p/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, radet, toate actele,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 feb, 08:34
64.000 €

particular vand apartament doua camere renovat si mobilat lux. Zona foarte linistita, in imediata apropiere a intersectiei de la Favorit, langa...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 20 feb, 08:33
57.000 €

Postavarului, 10 minute metrou, bloc 4 etaje, reabilitat, cf 1, decomandat, fara balcon, bucatarie mare, termopane, liber;

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, 20 feb, 08:10
42.500 €

Prelungirea Ghencea cu str. Brasov va oferim la vanzare un ap. 2 cam cf. 1, dec., in S= 52 mp, curat si liber cu 2 lifturi si stradal. Pret usor...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 20 feb, 07:09
71.500 €

ap in vila 2 cam., sect 3 va oferim la vanz un ap 2 cam. situat la un parter- inalt in vila, reabilitata termic si avand 2 gr sanitare si 3 boxe.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • Piața Muncii ...19 min.
Bucuresti, 20 feb, 07:08
64.900 €

Str Plt. Petre Ionescu, aproape de Bd 1 Decembrie, la 5 min de metrou, 2 de tramvai, 2 de Mega Image, 5 de Carrefour, 10 de gradinitita scoala si...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...8 min.
Bucuresti, 20 feb, 01:06
41.121 €

apartament 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, ansamblu rezidential, bloc nou cu lift, finisaje premium, videointerfon, loc parcare gratuit,...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 19 feb, 23:58
49.500 €

Drumul Taberei, Ghencea stadion, strada Meseriasilor, decomandat, constructie 1983, termopan, contor gaz individual, posibilitate centralanecesita...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 19 feb, 23:45
46.900 €

apartament spatios, cu bucatarie inchisa, etaj intermediar, in bloc nou cu lift, se vinde la cheie. Acces statie metrou, bransare la utilitati,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • Berceni ...1 min.
Bucuresti, 19 feb, 23:16
75.000 €

Vand apartament 2 camere, mobila, bloc anvelopat,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Stefan cel Mare ...15 min.
Bucuresti, 19 feb, 22:24
31.500 €

bloc cu lift, 3/4, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc de joaca, paza permanenta, parcare, cadastru/...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
Bucuresti, 19 feb, 22:18
59.000 €

balcon, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, scoli, gradinite,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1971
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 19 feb, 21:56
 

apartament 2 camere;

 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 19 feb, 21:40
49.500 €

vanzare apartament cu 2 camere semidecomandat ce necesita renovare integrala. Este situat intr-un bloc reabilitat termic,etajul 7/10, zona...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Obor ...16 min.
Bucuresti, 19 feb, 21:07
80.000 €

este un apartament spatios si calduros. Nu au fost montate gresie, faianta, laminat deoarece nu stiu ce gusturi are viitorul propietar....

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1988
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 19 feb, 21:05
49.800 €

proprietar, vand apartament 2 camere, confort 2, semidecomandat, suprafata utila 38 mp, an constructie 1976, etaj 6/10, liber,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...8 min.
Bucuresti, 19 feb, 20:40
56.000 €

Particular, vand apartament 2 camere, zona Apusului, Bucuresti, et. 1/8, semidecomandat. Exclus agentii imobiliare,

 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Păcii ...13 min.
Bucuresti, 19 feb, 20:05
 

3 minute metrou 1 Mai, parter inalt cu balcon, curte interioara a apartamentului de 32 mp, zona de case, liniste, parchet, termopan, centrala...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 19 feb, 19:44
115.000 €

2 camere decomandate, bloc deosebit, stradal, monolit, vedere fata, renovat, centrala termica, boxa, loc de parcare,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
 • Timpuri Noi ...5 min.
Bucuresti, 19 feb, 18:33
81.000 €

2 camere, decomandat, pereti din caramida,etajul 1/5, bloc cu lift, vis-a-vis de mall Plaza Romania, linia lui 41, finisat la cheie, cu finisaje...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Lujerului ...14 min.
Bucuresti, 19 feb, 18:32
117.000 €

Unirii, Zepter, apartament decomandat, etaj 4/8, suprafata 72 mp, vedere fata, gresie, faianta, parchet, bloc monolit,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 19 feb, 18:27
49.500 €

Argesului, cf. 1, decomandat etaj 4/4, renovat 2016 termopan, usa metalica, terasa refacuta, poze reale acte, acc. credit,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 19 feb, 18:27
47.000 €

vand apartament 2 camere Sos Giurgiului(Drumul Gazarului), decomandat, 47 mp, et 7/7, bloc 1962 izolat termic, parchet, gresie, faianta, termopan.

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 1962
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 19 feb, 18:10
57.000 €

8/10, parc IOR, Camil Ressu, cf.1, semidecomandat, 50,34 mp, fara imbunatatiri, termopane, reabilitat termic, zona parc, Park Lake in spatele...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Dristor ...8 min.
Bucuresti, 19 feb, 18:04
48.900 €

Codrii Neamului, exclusivitate: conf 2 dec. Sp. 6/10, bloc reabilitat, cu hol lung, locuibil, g, f, t, p, um, ac, usi, calorifere schimbate,...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...15 min.
Bucuresti, 19 feb, 17:55
63.000 €

str. Chopin, etaj inferior, boxa 8 mp, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, geamuri termopan, aer,. Centrala termica.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
 • Stefan cel Mare ...17 min.
Bucuresti, 19 feb, 17:50
42.000 €

direct dezvoltator, apartament cu 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, suprafata utila 52 mp, finisaje la alegere, Ratb 178 si 138, canalizare,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 19 feb, 17:50