Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1974 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
51.500 €

dec et.5/11, 85 mp, totul nou, finisaje de lux, nu a fost locuit, sunteti primul locatar, centrala proprie, dressing de 4 mp, geam la baie loc de...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, 14 feb, 19:22
64.000 €

parter din 8 confort l decomandat, spatios, cu o suprafata utila de 61mp, bucatarie 10m. Blocul este din 1985 reabilitat aproape metrou Mc Donalds....

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 14 feb, 19:10
46.500 €

apartament 2 camere bloc 2014 st 39 mp p/4 centrala termica nou frumos curat cadastru intabulare acc credit bancar, merita vazut si cumparat,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Bucuresti, 14 feb, 19:01
48.500 €

in spatele Pietei Progresu, etaj 2, termopan, parchet, mobilat, orientare catre rasarit, pe mijloc, geam la baie,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Constantin Brancoveanu ...10 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:58
115.000 €

Nerva Traian, stradal, vedere stradala, bloc monolit, loc de parcare, boxa subsol, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2001
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Timpuri Noi ...8 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:56
46.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, toate actele la zi.

 • Semidecomandat
Bucuresti, 14 feb, 18:50
50.198 €

ap. 2 camere cu bucatarie deschisa, etajul 2 din 3, se cumpara complet finisat si racordat la toate utilitatile. Finisajele se personalizeaza pe...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:49
117.000 €

Zepter, constructie monolit, vedere fata, decomandat, etaj 4/8, 3 balcoane, ideal atat ca investitie cat si pentru locuit, pret negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 14 feb, 18:49
76.600 €

apartament 2 camere, spatios, decomandat, finisat la cheie, racordat la utilitati, contorizare individuala.

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 14 feb, 18:43
42.000 €

apartament 2 camere semidecomandat curat g f p t um cadastru intabulare izolat termic ft bine situat scoala gradinita magazine 1 statie mtrou...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Apărătorii Patriei ...14 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:38
48.465 €

ap. 2 camere, tip studio, 43.30 mp util, bloc nou in zona linistita. Se cumpara complet finisat cu baia utilata. In 10 min se ajunge la metrou...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:38
52.000 €

Moghioros, semistradal (fara zgomot), confort 1, balcon, zona verde.

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 14 feb, 18:35
43.500 €

confort 2, termopan, parchet, usa metalica, mobilat complet, utilat, liber, cadastru, intabulare,

 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:33
57.000 €

ap. 2 camere, decomandat, in bloc finalizat. Modelele de finisaje se monteaza pe gustul noilor proprietari. La metrou 1 Decembrie si Auchan Titan...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 1 Decembrie 1918 ...13 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:27
49.990 €

Ocazie, 2 camere, 2/3, 2008, 47 mp, mobiliat si utilat modern, ac, balcon, loc parcare in garaj subteran, lift, centrala proprie, finisaje de...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 14 feb, 18:04
47.000 €

Drumul Taberei, Drumetul, confort 1, semidecomandat, etaj 3/9, 50 mp., fara imbunatatiri, geam la baie, liber, acte, 48.000 e negociabil.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 14 feb, 18:00
56.900 €

cf.1, spatios, intersectia Postavarului cu Bd.1 Decembrie, stradal, liber, termopan, zugravit recent, Centrala Proprie, 9/10, reabilitat, cadastru,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, 14 feb, 17:55
75.000 €

2 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 7/8, 54 mp, constr 1968, 1 grup sanitar, 1 balcon, imbunatiri; gresie, faianta, parchet, termopan, ac,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piata Iancului ...10 min.
Bucuresti, 14 feb, 17:51
50.000 €

Drumul Taberei, LaserMed, confort 1, semidecomandat, etaj parter/9, 52 mp., gresie, faianta, termopane, usa metalica, izolat termic, balcon inchis...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, 14 feb, 17:45
59.900 €

5 minute Parc Titan si 2 Minute Circa Financiara sect 3 si P-ta Minis, apropiere metrou, p/4 cu balcon, liber, renovat, g, f, p, t, um, cadastru,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • Costin Georgian ...6 min.
Bucuresti, 14 feb, 17:44
52.000 €

2 camere, confort 1 semidecomandat, etaj 6/10, 55 mp, 1 balcon,1 grup sanitar, constructie 1970, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...13 min.
Bucuresti, 14 feb, 17:32
94.000 €

particular vand ap. 2 camere Pipera, bloc cu piscina interioara si sauna, bariera la intrare bloc, 71 mp util, jacuzzi, bucatarie utilata.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Voluntari, 14 feb, 17:30
117.000 €

Unirii, Zepter, apartament decomandat, etaj 4/8, suprafata 72 mp, vedere fata, gresie, faianta, parchet, bloc monolit,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 14 feb, 17:29
49.000 €

dezvoltator, accept credit Prima Casa, apartament decomandat, frumos compartimentat, situat la etajul 1 din 3, metalurgiei- Lidl;

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 feb, 17:27
49.000 €

prima casa, apartament 2 camere, etaj 1, decomandat, bloc nou, regim inaltime P+3,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 feb, 17:10
109.990 €

Ideal Residence...ideal for your family ! Intr-o noua dezvoltare de clasa "premium", cu expunere spre SUD. Termenul de finalizare august 2018....

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • Piața Muncii ...9 min.
Bucuresti, 14 feb, 17:07
103.990 €

Ideal Residence, ideal for your family! Intr-o noua dezvoltare de clasa "premium", expunere spre Vest. Termenul de finalizare august 2018.;...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • Piața Muncii ...9 min.
Bucuresti, 14 feb, 16:57
96.990 €

Ideal Residence...ideal for your family! Intr-o noua dezvoltare de clasa "premium", expunere spre Vest. Termenul de finalizare august 2018.;...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
 • Piața Muncii ...9 min.
Bucuresti, 14 feb, 16:48
51.500 €

et 8/10,gresie, faianta, parchet, termopan, spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, balcon inchis cu termopan, geam de...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 14 feb, 16:41
63.500 €

Concept Imobiliare va propune spre cumparare un apartament de 2 camere , confort l , decomandat situat in Drumul Taberei Timisoara - Afi ,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, 14 feb, 16:31
44.000 €

apartament confort 2 ,decomandat,etaj 9/10,in zona Valea Ialomitei,bloc din anul 1976,aproape de piata ,scoala si gradinita la 2 minute de scara...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9
Bucuresti, 14 feb, 16:31
61.000 €

apartament confort 1, decomandat situat la etajul 3/10, bloc 1978, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, utilat,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 feb, 15:56
40.000 €

direct dezvoltator, 2 camere in imobil nou (finalizare septembrie 2017), comision 0%, 800 euro/mp, 250 m de RATB;

 • Decomandat
Bucuresti, 14 feb, 15:51
41.800 €

proprietar vand-apartament doua camere decomandat, zona Hala Traian, strada Pr.Mihail Georgescu nr.6, zona curata, linistita, Piata Unirii mers...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 4
 • Piața Unirii ...18 min.
Bucuresti, 14 feb, 15:36
36.000 €

P+4, apartamente 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane Salamander, usi Pinum, obiecte sanitare Cersanit, finisaje lux, parc, piscina, paza...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj parter din 4
Chiajna, 14 feb, 15:25
35.900 €

P+4, apartamente 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane Salamander, usi Pinum, obiecte sanitare Cersanit, finisaje lux, parc, piscina, paza...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Chiajna, 14 feb, 15:20
39.900 €

p+4, gresie, faianta, parchet, termopane Salamander, usi Pinium, obiecte sanitare Cersanit, finisaje lux, parc, piscina, paza 24/ 24 h, predare la...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Chiajna, 14 feb, 15:15
87.080 €

apartament cu 2 camere, decomandat, aflat la etajul 1 al unui imobil nou cu acces facil catre centrul Capitalei si catre punctele de interes din zona

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 14 feb, 15:12
71.800 €

de vanzare apartament cu 2 camere, 70 mp, decomandat, cu finisaje de lux, bloc nou, recent finalizat, merita vazut, direct de la propietar, rog...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Grozavesti ...6 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:55
54.200 €

apartament 2,5 camere situat in Bragadiru, cartier rezidential, paza, incalzire in pardoseala, transport din complex, iluminat pe timp de noapte,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bragadiru, 14 feb, 14:51
82.900 €

Banu Manta, 2 camere, hol locuibil, parter/10, decomandat, 55 mp, constructie 1980, finisat complet, acces stradal, vedere stradala, aer...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Gara de Nord ...10 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:45
70.350 €

Crangasi, Virtutii apartamente de 2 camere, spatioase si bine impartite, situate la cateva minute distanta de metrou, zona Crangasi cu...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Petrache Poenaru ...9 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:44
43.145 €

Direct dezvoltator, apartament de 2 camere in zona Luica - Berceni, bloc in constructie, se vinde complet finisat, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 14 feb, 14:41
37.000 €

Luica apartament semidecomandat cu 2 camere si bucatarie separata - se accepta credit prima casa. Apartamentul este situat la et 10 / 10 intr-un...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 14 feb, 14:35
55.000 €

viitoare statie metrou V. Ialomitei, confort 1, 2 cam. multiple imbunatatiri, renovat recent, balcon, usi interioare noi, accept credit orice...

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 14 feb, 14:25
125.000 €

ap. amenajat si utilat lux, zona stradala, deasupra BRD, interfon, usa metalica, se vinde mobilat daca se doreste. Bloc nou, parcare in fata....

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1993
 • Semidecomandat
 • Aurel Vlaicu ...11 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:18
53.000 €

apartament 2 camere, 43.85 mp, Sos. Oltenitei. Bloc construit in 1965, P+10, cu lift. Apartament amenajat (gresie, faianta, parchet),

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Constantin Brancoveanu ...11 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:05
49.000 €

Metalurgiei, Grand Arena, apartament finalizat, decomandat. Se preda la cheie, bransat la toate utilitatile si contorizat individual. Fiecare...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 feb, 13:53
40.500 €

apartamente 2 camere bloc nou, suprafete de 45 mp, 51 mp, 55 mp, 61 mp, reducere 50 euro la plata cash X mp.

Bucuresti, 14 feb, 13:48
55.900 €

Drumul Taberei, Kaulfland, Valea Oltului, Valea Ialomitei, 2 cam, et 3/4, cf 1, decomandat, 50 mp, balcon, recent renovat 2017, imbunatatiri...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 14 feb, 13:45