Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1174 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
70.000 €

apartament de vanzare confort 1, cu 2 bai, 1 balcon, bucatarie mare, imbunatatiri: centrala proprie, termopane, gresie, faianta, usa metalica, bloc...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 17:37
62.000 €

apartament de vanzare confort 1, cu 2 baocoane, vedere mixta, bloc vechi, imobilul are toate actele si nu dispune de imbunatatiri, pret fix.

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 17:36
56.500 €

apartament de vanzare confort 1, cu 2 balcoane, 1 baie cu geam de aerisire, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet lem...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, azi, 17:35
63.000 €

apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, imbunatatiri: termopane, parchet, usa metalica, calorifere noi, gresie, faianta, loc parcare, acte,...

 • Suprafata 65 mp
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:33
66.000 €

apartament de vanzare, confort 1, la etajul 8, cu 2 bai, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, aer...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 17:32
75.000 €

3 camere decomandat, orientare sud, bucatarie mare separata, finisaje la cheie, balcon, centrala de apartament, bloc nou p+3+pod, in constructie...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 17:30
43.500 €

Mega Image/Valea Argesului, etaj 2/10, decomandat, confort 2,renovat , aer conditionat,Gresie, faianta, usa metalica, termopane noi, balconul...

 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 17:29
61.100 €

dezvoltator, ap cu 3 cam, decomandat, constructie beton, caramida, compartimentare caramida, tencuiala manuala, finisaje la alegere, g, f, p, t,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 1 Decembrie 1918 ...18 min.
Bucuresti, azi, 17:28
64.000 €

direct dezvoltator, ap cu 3 cam, decomandat, constructie caramida, beton, izolatie polistiren 10 cm, se preda complet finisat cu g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 17:28
110.000 €

3 cam. cf. 1 sporit = 95 mp utili etaj 2/3, avand aerisire bai cu geam afara, finisaje superioare, aproape de toate necesitatile gradinita, scoala,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 17:25
97.000 €

Apartament cu 3 camere, etaj 4/10, semidecomandat situat vis-a-vis de biserica Caramidari. Apartamentul se afla la 3 minute de Piata Timpuri Noi si...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Timpuri Noi ...8 min.
Bucuresti, azi, 17:21
60.000 €

Brancoveanu Laotesti, apartament 3 camere, confort 1 semidecomandat, bloc stradal, p/10, cu balcon, geamuri termopan, balcon inchis cu termopan,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Constantin Brancoveanu ...10 min.
Bucuresti, azi, 17:21
118.000 €

3 camere cu 2 bai, 2 balcoane, total decomandat, zona foarte buna, comision 0%, se vinde direct de la dezvoltator, finisat complet,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Timpuri Noi ...12 min.
Bucuresti, azi, 17:10
85.000 €

oras Pitesti, vand apartament 3 camere, zona piata Traian, str Petrolistilor (langa liceul Zinca Golescu), 94 mp (cu tot cu terasa, 80 mp utili),...

 • An constructie 1958
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Pitesti, azi, 17:10
79.900 €

apartament 3 camere decomandate, foarte spatios, bucatarie separata, 2 grupuri sanitare, balcon mare si gradina proprie de 68 mp. Se vinde complet...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 17:08
65.000 €

10 min metrou, vav Parc Plumbuita BCR, cf. 1 semi, 70 mp, bloc 1977 reabilitat termic, fara risc seismic, vedere spate, orientare E, pe mjloc,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 17:06
84.500 €

Parc Titanii, 3 camere decomandat 70 mp, mobilat si utilat modern, cu bucatatia inchisa doata cu toate electrocasnicele dorite, 1 grup sanitar, ac,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Titan ...10 min.
Bucuresti, azi, 17:00
64.500 €

3 camere 2 bai, complet decomandat, finisat lux, centrala termica proprie, costuri intretinere foarte reduse,

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 16:59
66.500 €

2 grupuri sanitare, termopan, curat, pret discutabil,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Gorjului ...7 min.
Bucuresti, azi, 16:58
74.000 €

particular, vand apartament intr-un ansamblu rezidential, langa statia de metrou la doar 5 minute. Constructia este din cadre din beton, caramida...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 16:53
79.500 €

3 camere, 2 grupuri sanitare, cu balcon si curte proprie suprafata de 26mp, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, baie...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Păcii ...13 min.
Bucuresti, azi, 16:43
79.000 €

imobil nou, loc de parcare inclus in pret, direct dezv. accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:36
129.000 €

apartament deosebit, se vinde complet mobilat si utilat, foarte spatios, stradal, foarte bine pozitionat. Bucatarie complet utilata, aer...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1998
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Piața Muncii ...15 min.
Bucuresti, azi, 16:35
89.900 €

langa Prosper, 5 min distanta de Marriott, de Casa Poporului, 2 gr. sanitare, renovat, curat, gresie, faianta, termopan, calorifere schimbate,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 16:34
60.000 €

Situat chiar langa piata Veteranilor, apartament cu 3 camere si 2 balcoane, situat la etajul 2 din 9. Necesita renovare. Se accepta si credit....

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • Gorjului ...6 min.
Bucuresti, azi, 16:27
93.000 €

imobil nou ds+p+2e+m, direct dezv., accept credit bancar/ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, finalizare...

 • Suprafata 137 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:27
61.300 €

apartament 3 camere de vanzare in complex nou, situat langa Mall Plaza si Cora Lujerului, cu acces facil la statia de Metrou Lujerului, tramvai...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj demisol din 11
 • Lujerului ...12 min.
Bucuresti, azi, 16:22
73.800 €

particular vand apartament 3 camere zona Titan Postavarului, strada Onisifor Ghibu, etaj 3 din 4, renovat recent, centrala, gresie, faianta,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...13 min.
Bucuresti, azi, 16:20
175.000 €

vand apartament lux 120 mp, constructie 2008. Bucurestii Noi;

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Parc Bazilescu ...11 min.
Bucuresti, azi, 16:19
72.800 €

deosebit, ansamblu finalizat in noul cartier al sectorului 3 aflat in apropiere de scoli gradinite piata centre comerciale. Infrastructura...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 16:18
61.000 €

Romancierilor ap. 3 camere, conf. 1 dec. etajul 4/4, suprafata 65mp. anul 1973, bloc reabilitat, vedere mixta, curat, termopan, gresie, faianta,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:15
73.900 €

apartament de 3 camere, renovat in totalitate, cu numeroase imbunatatiri. Instalatii sanitare si electrice noi, baie cu geam, 2 balcoane.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Constantin Brancoveanu ...10 min.
Bucuresti, azi, 16:11
72.000 €

ap. noi 3 cam. la cheie direct de la dezvoltator. Zona linistita de case, aproape de mijoace de transport, 10min, piata, scoala si gradinita....

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 16:07
76.200 €

apartament decomandat, constructie nou realizata, centrala termica proprie, finisaje de lux personalizate. Vecinatati: Metrou Eroii Revolutiei,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:03
81.000 €

dezvoltator, bloc nou - constructie impecabila - finisaje de lux. Zona linistita, acces rapide catre Lac, RATB, Metrou, Sema Park, Parc Crangasi,...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 5 din 6
 • Petrache Poenaru ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:03
98.000 €

150 mp curte, rezidential, 3 cam (70mp utili), 150 mp curte proprie. Finisaje personalizate, calitate superioara, centrala termica proprie. Ratb 2...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Eroii Revolutiei ...17 min.
Bucuresti, azi, 16:02
83.900 €

imobil nou,loc parcare inclus in pret, direct dezvoltator,accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • Nicolae Grigorescu ...15 min.
Bucuresti, azi, 16:00
94.500 €

Timpuri Noi, Piata, V.V. Stanciu, bloc 1985, etaj 7/7 + tehnic, 68 mp, balcon, decomandat, 2 bai cu geam, luminos, lift, interfon. Achizitie...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • Timpuri Noi ...7 min.
Bucuresti, azi, 15:54
83.000 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus, 10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 15:54
70.403 €

direct de la dezvoltator, 0% comision de administare. Propunem spre achizitie un apartament de 3 camere ce benificiaza de o compartimentare optima....

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 1 Decembrie 1918 ...13 min.
Bucuresti, azi, 15:53
59.500 €

direct de la dezvoltator, 0 comision de administare. Bloc nou finalizare August 2018. Propunem spre achizitie un apartament de 3 camere ce...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 15:52
98.000 Lei

imobil nou p+2e+m, direct dezv., accept credit banc/ ipot,10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, finalizare 2017, red2%...

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
 • Nicolae Grigorescu ...15 min.
Bucuresti, azi, 15:51
98.000 €

confort 1, dec., et. 5, an bloc 1985, stradal, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, bloc civilizat, 10 min Piata Unirii, 3 min Metrou, piata, Mega...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Tineretului ...6 min.
Bucuresti, azi, 15:50
58.000 €

confort 1, mici imbunatatiri, curat, 2 balcoane, un grup sanitar, liber, scara civilizata fara restantieri.

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 15:50
69.000 €

Apusului - Valea Lunga, 1, 4 etaj, bloc reabilitat, imbunatatiri, acte.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Păcii ...12 min.
Bucuresti, azi, 15:44
65.000 €

2 bai, in Demisol +P +2E +M, imbunatatiri, cash.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:43
82.500 €

Piscului, constructie 1982, apartament 3 camere cf. 1, etaj 10/11, termopan, gresie, faianta, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, liber, acte la zi,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Timpuri Noi ...9 min.
Bucuresti, azi, 15:43
82.500 €

imobil nou ds+p+2e+m, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min metrou, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 15:39
94.000 €

apartament spatios, cu camere generoase, cu structura de hol H, situat la etajul 5/8, intr-un imobil din 1988, reabilitat termic.

 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Mihai Bravu ...15 min.
Bucuresti, azi, 15:38
48.000 €

cf. 1, sdec., et. 1/2, bloc caramida, curat, parchet, usa metalica, balcon mare, vedere dubla, incalzirea cu gaze, sobe teracota, contor separat...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 15:38