Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1202 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
73.500 €

structura beton, caramida porotherm, termoizolatie 10 cm, finisaje la alegere, toate utilitatile, localizat Str. Intrarea Viilor nr. 23, pod...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Popesti - Leordeni, ieri, 14:14
75.800 €

Theodor Pallady S3, super cash, 3 camere, metrou 1 Decembrie, zona linistita, finisaje de lux, tot ce aveti nevoie in proximitate. Preturi...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 1 Decembrie 1918 ...11 min.
Bucuresti, ieri, 14:04
59.900 €

stradal cf 1, (cu balcon) de 12 mp, toate actele necesita renovari, totale acc credit,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 14:04
52.000 €

3 cam., cf. 2 sporit, multiple imb., acte la zi, neg.,

 • Suprafata 56 mp
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 13:49
130.000 €

Penny, lux, zona rezidentiala, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, finisaje de calitate superioara, paza 24/24, 2 balcoane, terasa,...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:48
45.000 €

3 cam., cf. 2 sporit, bl. reabilitat, merita vazut, imb.,

 • Suprafata 54 mp
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 13:45
116.900 €

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1 sporit, situat in cartierul Aviatiei, aflat in...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj din 5
 • Aurel Vlaicu ...13 min.
Bucuresti, ieri, 13:42
80.000 €

3 camere, bloc nou, loc parcare, lift, 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, izolatie interior exeterior, pret negociabil,

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:29
92.500 €

Catoma Property Invest va ofera spre vanzare un superb apartament de 3 camere situat in zona Petre Ispirescu, pe strada Dumbrava Noua. Imobilul...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 13:12
204.000 €

Timpuri Noi, apartament modern, renovat total si mobilat firma design 2015, 2 bai, dressing, terasa si balcon, paza, centrala proprie.

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Timpuri Noi ...1 min.
Bucuresti, ieri, 13:08
+ Schiță
59.000 €

70 mp, teren 260 mp, parter cu pod baie,buc, gresie, faianta, termopan, constructie bca 2007, la cheie cu toate utilitatile bransate, obiecte...

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:59
150.000 €

constructie monolit, mobilat/ utilat complet, recent renovat si reamenajat, instalatii electrice si sanitare schimbate, cada jacuzzi, 2 gr...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1995
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Piata Muncii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 12:59
65.000 €

Fabrica de Chibrituri, stradal, 3 camere in vila, liber, fara imbunatatiri, ocazie, firma/ locuit,

 • Suprafata 85 mp
Bucuresti, ieri, 12:46
85.000 €

apartament 3 camere in complex nou, situat langa Mall Plaza Romania cu acces facil la statia de Metrou Lujerului, tramvai 41, 8, 25, 35 si Ratb...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Lujerului ...12 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
71.000 €

sos. M. Bravu, et. 5/10, situat pe mijlocul blocului, 3 min de m. Iancului. Supr. total 77 mp. Balcon, termopane, parchet lemn masiv, 3 holuri,...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Piata Iancului ...2 min.
Bucuresti, ieri, 12:42
156.000 €

3 camere, decomandat, mobilat pentru birouri, se afla in piata victoriei, deasupra agentiei Tarom, vedere stradala , etaj 4/8. Vec: Kiseleff,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Piaţa Victoriei ...1 min.
Bucuresti, ieri, 12:41
73.900 €

apartament 3 camere, decomandat, predare la cheie, finisaje de calitate, constructie 2017, loc parcare inclus in pret, comision 0, pentru detalii,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, ieri, 12:28
81.000 €

constructie finalizata, etaj 2 din 5 niveluri, cu lift, confort 1 decomandat, 2 bai, centrala proprie, predare la cheie, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 12:28
73.000 €

apartament cu 3 camere, situat in zona Trapezului, la parterul unui imobil nou construit, finalizat, d+p+2+m, cu o suprafata de 64,65 mp, predare...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, ieri, 12:27
55.600 €

vanzare ap. 3 camere, costuri mici la intretinere, bloc reabilitat. Pret: 55.600 euro negociabil. Acceptam credit si colaborari cu agenti...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 12:15
118.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament generos cu o suprafata utila de 84 mp in Complexul Rezidential de lux Green Vista, situat in zona de nord a...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Aurel Vlaicu ...7 min.
Bucuresti, ieri, 12:09
75.000 €

apartament 3 camere in Pipera, rond OMW, comision 0.

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Voluntari, ieri, 12:00
92.000 €

bloc nou situat la 200 de metri de statia de metrou Pacii ofera spre vanzare apartament cu 3 camere,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, ieri, 11:43
99.900 €

3 camere, renovat nou, modern, lux, tineresc, luminos, spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 gr. sanitare, liber, oferta exceptionala,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 11:38
59.900 €

Calugareasca, Azzurro, cf 1 semidecomandat, bloc reabilitat, etaj 3/4, fara amenajari, contorizat, eliberabil, acc credit,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:37
77.000 €

Billa, Bozieni bloc numeric 1980 et 5/10, cf1, 72 mp, fara imbunatatiri, foarte spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, 2 gr....

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 11:37
63.000 €

Prel. Ghencea, stradal, cf. 1 decomandat, etaj 4/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat, toate...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:37
98.500 €

3 camere, 147 mp supraf. totala, bucatarie separata, utilata, vedere piscina, liber, oferta exceptionala,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 11:35
58.900 €

Azzurro, Chilia Veche, cf. 1 semidecomandat, etaj p/10, cu balcon, usa metalica, gresie, faianta, fara alte amenajari, acte, acc cash, credit...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:34
67.000 €

34, Favorit, cf 1 circular, etaj 5/10, termopan, usa metalica, contorizat, liber, cadastru, intabulare, acc credit, discutabil.

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 11:33
70.000 €

proprietar, vand imobil cu 3 camere, complet finisat, utilat si mobilat, contorizare proprie, pret negociabil,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:13
59.000 €

parter din 10, cf 1, decomandat-circular, fara imbunatatiri, geam de aerisire in grupul sanitar, spatii de depozitare, are balcon, 2 lifturi, scara...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:08
79.000 €

apartament renovat recent liber, gol, multiple imbunatatiri, foarte aproape de emtrou si de parc. Toate actele. Foarte frumos compartimentat merita...

 • An constructie 1968
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 11:07
73.500 €

apartament confort 1, cu 2 bai si 1 balcon, se vinde mobilat si utilat complet, loc parcare, imbunatatit modern, termopane, parchet, usa metalica,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 11:07
48.000 €

apartament de vanzare, confort 2 cu balcon la sufragerie, liber, imbunatatir: parchet, gresie, faianta, termopane, curat,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1975
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:07
70.000 €

(apartament de vanzare), confort 1, cu balcon, parter inalt, imbunatatiri: termopane, usa metalica, parchet, gresie, faianta, usi schimbate, curat,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 11:07
63.000 €

apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, imbunatatiri: termopane, parchet, usa metalica, calorifere noi, gresie, faianta, loc parcare, acte,...

 • Suprafata 65 mp
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:07
137.000 €

apartament de vanzare in vila la etajul 1, confort 1, liber, cu vedere mixta, dispune de 2 grupuri sanitare si 1 balcon, constructie reabilitata...

 • Suprafata 100 mp
Bucuresti, ieri, 11:06
93.000 €

COD B330, partial mobilat utilat, renovat 2015 integral. Toate actele. Aproape metrou, accepta credit.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Dristor ...4 min.
Bucuresti, ieri, 11:06
68.000 €

apartament confort 1, se vinde mobilat complet, cu 2 bai si 2 balcoane, bucatarie mare, instalatii sanitare si electrice schimbate, termopane,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:06
75.000 €

COD B36, aproape metrou, parc.

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Titan ...4 min.
Bucuresti, ieri, 11:05
 

apartament 3 camere, pozitionare excelenta, supraveghere video, usa metalica, termopan nou, aer conditionat, ideal birouri sau inchiriere.

Bucuresti, ieri, 10:56
72.250 €

direct dezvoltator, bloc nou p+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 10:02
58.900 €

direct dezvoltator, bloc nou p+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 10:02
59.900 €

achizitie Prima Casa, apartament 3 camere decomandate, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, terasa mare, etaj intermediar in bloc cu lift, se...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Dimitrie Leonida ...15 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 09:22
74.000 €

apartament cu 3 camere 80 mp decomandat in imediat apropiere de statiile de metrou Dimitrie Leonida si Aparatorii Patriei. Compartimentare foarte...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Dimitrie Leonida ...7 min.
Bucuresti, ieri, 09:21
69.900 €

apartament 3 camere decomandat, spatios, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, balcon mare, loc parcare disponibil la cerere, se vinde la cheie....

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...15 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 09:20
61.100 €

dezvoltator, ap cu 3 cam, decomandat, constructie beton, caramida, compartimentare caramida, tencuiala manuala, finisaje la alegere, g, f, p, t,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 1 Decembrie 1918 ...18 min.
Bucuresti, ieri, 09:14
53.800 €

direct dezvoltator, ap cu 3 camere, decomandat, pozitionat la etajul 1 si 2, constructie diafragma de beton, caramida, finalizare aprilie-mai 2018,...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 1 Decembrie 1918 ...19 min.
Bucuresti, ieri, 09:13
63.900 €

direct dezv, ap cu 3 cam, decomandat, 2 gr sanitare, construct beton, caramida, predare aprilie-mai 2018, finisaje la alegere, tencuiala manuala,...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 1 Decembrie 1918 ...18 min.
Bucuresti, ieri, 09:13