Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1293 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
63.000 €

Paci 3 cam cf1 dec, parter din 8, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Păcii ...1 min.
Bucuresti, ieri, 23:29
63.000 €

strada Croitoru Vasile, 3camere, confort 1, semidec., libere, etaj 5/8 vedere sud, 70 mp, bloc 1983, centrala proprie, termopane integral, parchet,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 22:54
69.500 €

3 camere, confort 1, etaj 3/3 nivele+pod, bloc stradal, intrare stradala, mobilat, finisat, 2 balcoane, usa metalica, parchet, centrala proprie,...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Universitate ...17 min.
Bucuresti, ieri, 22:53
120.000 €

provenit dintr-un apartament cu 2 camere la parterul unui bloc de apartamente, situat pe Strada Grigore Alexandrescu 108.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1958
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piaţa Victoriei ...7 min.
Bucuresti, ieri, 22:50
125.000 €

Prosper, stradal, g,f,p,t,u.m.,ac, balcon inchis, renovat, se vinde mobilat si utilat la cheie (plita, cuptor, frigider, masina de spalat, TV LCD),...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1999
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 22:50
65.000 €

apartament 3 camere, 2 bai- cea mare cu fereastra, balcon pe sufragerie, termopan la toate ferestrele, balcon inchis cu metal, usa metalica la...

 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 21:24
155.000 €

un apartament de lux, rafinat in zona de Nord a Capitalei. Apartament de 3 camere tip 4 decomandat, bucatarie inchisa, 2 balcoane, situat la 7...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
 • Aurel Vlaicu ...10 min.
Bucuresti, ieri, 20:57
75.000 €

amenajat cu materiale de foarte buna calitate, bucatarie mobilata, situat intr-un bloc construit dupa cutremur, cad-intab.,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 20:55
82.900 €

imobil nou, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, ieri, 20:48
65.000 €

apartament 3 camere, decomandat, 69 mp, acte disponibile pt mutare imediata. Se poate achizitiona cu mobilier sau fara. Renovat recent nu necesita...

 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 20:36
107.060 €

Pipera, rond OMW, 3 camere apartament nou

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Voluntari, ieri, 20:18
91.900 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, ieri, 20:09
73.900 €

Apartament Demisol: 3 camere cu bucatarie Inchisa, 2 baii,+ Terasa 13 Mp, Cu toate utilitatile: gaze, canalizare, apa, energie electrica, centrala...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 19:55
82.000 €

dezvoltator vand apartamente de 3 camere diferite modele si dimensiuni la cheie sau in curs de finalizare in proiectele din Brancusi capat de linie...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:54
109.000 €

parcare subterana inclusa in pret, comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dristor ...1 min.
Bucuresti, ieri, 19:43
170.000 €

un apartament de lux, rafinat in zona de Nord a capitalei. Ansamblu rezidential dotat cu supraveghere video si paza umana. Apartament de 3 camere...

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
 • Aurel Vlaicu ...10 min.
Bucuresti, ieri, 19:42
76.500 €

cod B022, apartament renovat recent, mobilat modern, bucatarie utilata, accepta credit, 2 gr sanitare. Bloc reabilitat.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Dristor ...10 min.
Bucuresti, ieri, 19:22
79.500 €

apr metrou, cod B67. Apartament renovat 2014, 2 balcoane, vedere mixta, loc parcare ADP, accept credit. Aproape metrou.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Dristor ...1 min.
Bucuresti, ieri, 19:13
82.500 €

Va propun spre vanzare un apartament cu 3 camere semidecomandat ce necesita mici renovari, cu instalatii sanitare si electrice schimbate integral....

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Costin Georgian ...3 min.
Bucuresti, ieri, 19:13
70.000 €

dezvoltator vand apartamente de3sau4camere diferite modele si dimensiuni, la cheie, finisaje deosebite, bloc nou in zona de vile, loc de parcare...

 • Suprafata 129 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 19:12
68.300 €

Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, direct dezvoltator, comision 0, apartamente cu 2 camere, decomandate,cu suprafete intre 68 mp si 80 mp,...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:08
78.500 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, ieri, 19:06
73.000 €

Mega Image, zona linistita, multiple facilitati, metrou, piata, scoli, gradinite, scara civilizata, fara restantieri, spatios, luminos, izolat...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...1 min.
Bucuresti, ieri, 19:01
139.900 €

ultracentrala, pta Alba Iulia, 3 cam. dec, et 2/10, cons.1990, su 82,66 mp. buc.inchisa mob+ut. 2 holuri, wc de seviciu, baie. ved.superba...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Piața Muncii ...18 min.
Bucuresti, ieri, 19:00
55.650 €

apartament 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, constructie nou, cel mai bun pret din zona, 55.650 tva 5% inclus,

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj din 4
Bucuresti, ieri, 18:55
83.600 €

apartament 3 camere, disponibil imediat, constructie noua, la numai 500 m de statia Aparatorii Patriei, stradal, toate utilitatile, loc de parcare...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • Dimitrie Leonida ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:55
68.100 €

apartament cu 3 camere, imobil nou, etaj intermediar, centrala proprie, finisat complet, loc de parcare la subteran. acces centre comerciale,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, ieri, 18:54
81.500 €

apartament 3 camere la cheie (finalizat, acte gata) in Metalurgiei Park.

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Apărătorii Patriei ...13 min.
Bucuresti, ieri, 18:54
85.000 €

zona exceptionala, scara civilizata, renovat integral, instalatii schimbate, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare, usa metalica,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Dristor ...11 min.
Bucuresti, ieri, 18:53
75.000 €

Dimitrie Leonida Metrou bloc finalizat, 3 camere balcon mare, 2 bai utilate. Se vinde finisat complet, totul la alegere, usa metalica, centrala...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Dimitrie Leonida ...9 min.
Bucuresti, ieri, 18:53
+ Schiță
75.500 €

cod B375, apartament renovat recent, liber, gol, accepta credit. Pozitie buna aproape metrou. Negociabil.

 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Costin Georgian ...10 min.
Bucuresti, ieri, 18:51
+ Schiță
75.000 €

Int. Reconstructiei, langa Park Lake, etajul 4 din 10, vedere pe fata, semidecomandat, cu balcon generos 7mp, necesita amenajare. Bloc termoizolat,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Dristor ...12 min.
Bucuresti, ieri, 18:48
61.900 €

apartament 3 camere nou, loc de parcare, decomandat, finalizat, direct dezvolatator, TVA 5% inclus, accept credit ipotecar/ prima casa, 10 minute...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
 • 1 Decembrie 1918 ...14 min.
Bucuresti, ieri, 18:45
+ Schiță
85.500 €

COD B330, apartament renovat, termopan, balcon inchis termopan, bucatarie mobilata.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, ieri, 18:38
99.000 €

apartament 3 camere in vila P+1, parter, 70 mp+7 mp iluminator, pivnita, renovat, acces separat de etaj, teren curte 140 mp, fara vicii.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1939
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
 • Piața Unirii ...3 min.
Bucuresti, ieri, 18:36
199.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere cu curte proprie, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 124 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, ieri, 18:36
85.000 €

vand apartament in bloc reabilitat, contorizat, vedere spate, renovat, semimobilat, proprietar,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1967
 • Etaj 1 din 7
 • 1 Mai ...4 min.
Bucuresti, ieri, 18:36
83.000 €

va propun un apartament de 3 camere in zona Tei cu acces la mijloacele de transport in comun si la Parc. Apartamentul este situat la etajul 5/8,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Obor ...18 min.
Bucuresti, ieri, 18:34
+ Schiță
63.500 €

IP: 220, apartament curat cu imbunatatiri, toate actele, geam baie, balcon inchis termopan, accepta credit. Metrou. Pret usor negociabil.

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:24
89.900 €

imobil nou ds+p+2e+m, direct dezv., accept credit bancar/ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, finalizare...

 • Suprafata 137 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, ieri, 18:24
66.900 €

vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Structura beton. Finisaje de calitate superioara Saloni, Roca, Pinum, Immergas, Kone. Parcare...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:21
66.900 €

vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Saloni, Roca, Pinum, Immergas). Direct dezvoltator,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 18:21
72.000 €

zona linistita, multiple facilitati, scara civilizata, spatios, luminos, 2 grupuri sanitare, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Titan ...14 min.
Bucuresti, ieri, 18:17
125.000 €

3 camere decomandate, bloc monolit, stradal, centrala termica de apartament, etajul 7 din 8 (etajul 8 este locuit integral).

 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Mihai Bravu ...6 min.
Bucuresti, ieri, 18:06
140.000 €

3 camere decomandat, vedere mixta, renovat, liber.

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 18:06
173.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere cu curte proprie, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, ieri, 18:06
55.650 €

proprietar, vand apartament cu 3 camere, ultrafinisat, etaj intermediar, 75 mp utili situat in zona Grand Arena. Imobilul din care face parte...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:04
173.300 €

apartament 3 camere TIP 3, semi-decomandat, Su. 94 mp, 2 balcoane de 6.5 mp si 3.5 mp, sc. 114 mp, 2 grupuri sanitare. Se preda finisat premium,...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 18:04
70.500 €

apartament 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, situat foarte aproape de statia de autobus aproximativ 1 minut de mers pe jos si la...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 18:02
63.000 €

3 camere, confort 1, langa statia Ratb, 800 m fata de metrou, bloc nou, compartimentare caramida, finisat complet, contorizare separata, centrala...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...12 min.
Bucuresti, ieri, 18:02