Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 301 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
72.000 €

4 cam., 1970, 4/4, st 87 mp, su 80 mp, renovat, mobilat, utilat, 2 gr. sanitare, 1 balcon mare la sufragerie si dormitor, gresie, faianta, parchet...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Apărătorii Patriei ...15 min.
Bucuresti, azi, 17:16
73.000 €

4 camere, 1979, P/4, decomandat, cf. 1, St 87 mp, Su 83 mp, spațios, curat, necesita renovare, 3 gr. sanitare, 1 balcon închis cu cornier,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 17:16
69.800 €

Mega Mall Pantelimon, Biserica Capra, etajul 5, decomandat, transformat, a fost semidecomandat, stradal, are un grup sanitar (au fost 2 bai) si 2...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, azi, 16:30
84.500 €

apartament 4 camere, metrou Dristor fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, hol locuibil, bucatarie mare.

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Dristor ...11 min.
Bucuresti, azi, 16:19
125.000 €

apartament spatios cu 4 camere, decomandat, recent amvelopat, la 3 minute de metrou Muncii, pretabil birou, regim hotelier, rezidential, vedere...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Piața Muncii ...15 min.
Bucuresti, azi, 16:10
145.000 €

amplasat pe bulevardul Mihai Bravu, vis-a-vis de statia de metrou cu acelasi nume, ansamblul rezidential Global City are o foarte buna pozitionare...

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, azi, 15:25
35.000 €

60 mp, semidec, imbunatatiri, g, f, t, um, negociabil,

 • Suprafata 60 mp
Bucuresti, azi, 15:15
190.000 €

ap. 4 cam, decomandat, etaj 2/8, imobil 2009, suprafata utila 117 mp, finisat complet, lux, centrala proprie, 2 bai, 2 balcoane, loc parcare...

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Piața Muncii ...16 min.
Bucuresti, azi, 15:13
105.000 €

Drumul Taberei, Mega Image, 8/10, confort 1, bloc 1984, vedere dubla, centrala proprie, amenajat,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 15:13
99.395 €

Drumul Taberei, rate la dezvoltator fara dobanda, gratuit loc de parcare in subteran, oferta pana la sfarsitul lunii, 4 camere 116 mp, P/4, se...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:58
380.000 €

situat la et. 1/5, in ansamblu excusivist (2017), living 70 mp, 3 gr. sanitare, 3 balcoane, finisaje lux, centrala proprie, parcare subterana. Loc...

 • Suprafata 187 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 14:43
220.000 €

finisaje de calitate superioara, parchet lemn masiv, centrala, sistem antiincendiu, alarma, contorizare individuala, bucatarie mobilata, 2 terase,...

 • Suprafata 160 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • Piața Unirii ...8 min.
Bucuresti, azi, 14:40
119.000 €

Postavarului Stylish Residence, d+p+4, apartamente 4 camere, boxe loc parcare, finisaje import- personalizate, preturi de la 115.900 euro. Direct...

 • Suprafata 106 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...10 min.
Bucuresti, azi, 14:38
116.000 €

Stylish Residence, d+p+4, apartamente 4 camere, boxe, loc parcare, finisaje import, personalizate, preturi de la 116.000 euro Direct dezvoltator,

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...10 min.
Bucuresti, azi, 14:35
79.000 €

apartament 4 camere decomandat, 90 mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj 9/10, anul constructiei 1983, termopane, usa metalica, gersie, faianta,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9
Bucuresti, azi, 14:34
69.500 €

Petre Ispirescu, Margeanului, fara imbunatatiri, liber, necesita renovare, curat, bloc civilizat, toate actele. Merita vazut.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 14:16
98.000 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 14:12
179.000 €

centrala proprie, proaspat renovat, finisaje de calitate, marmura, 3 x ac, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, terasa, pozitie excelenta,...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Unirii ...3 min.
Bucuresti, azi, 13:59
125.000 €

4 camere, renovat 2016, confort 1, decomandat, 102 mp, 1/9, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, g, f, p, t, um, ac, centrala termica, loc parcare ADP,...

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 1984
 • Etaj 1 din 9
 • Lujerului ...8 min.
Bucuresti, azi, 13:59
115.000 €

va propunem un apartament de 4 camere intr-o zona ultracentrala, stradal, vedere spate, confort 1 decomandat, 90 mp, etajul 1/8, bloc 1982,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Universitate ...17 min.
Bucuresti, azi, 13:57
116.000 €

dezvoltator, imobil d+p+4, finisaje incluse, centrala proprie, receptie 2018. Optional loc de parcare, boxa. Antecontract 30 %,

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, azi, 13:38
190.000 €

Piata Alba iulia, etaj 7+8, duplex 4 camere, decomandat, doua grupuri sanitare, acces stradal, vedere spate, langa Decebal, mall Vitan, Burebista.

 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Muncii ...16 min.
Bucuresti, azi, 13:32
75.000 €

chiar pe strada Mizil, cf 1, decomandat, etajul 4 din 4, bloc reabilitat, terasa refacuta, gresie, termopane, usa metalica, liber.

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, azi, 13:30
66.000 €

vand apartament 4 camere, balcon, parchet, gresie, termopane, izolat, negociabil,

 • Suprafata 64 mp
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 13:27
78.000 €

Apartament 4 camere baie bucatarie living si 2 dormitoare la parter+garsoniera dubla la demisol casa este renovata complet si consolidata 2017 are...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, azi, 13:16
73.000 €

1 Mai, Compozitorilor, cf. 1 semidecomandat bloc caramida tip F, fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare contorizat, situat pe mijloc, toate actele, acc....

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:12
235.000 €

vand penthouse tip duplex 4 camere lux pe doua nivele 8+9, 110 mp utili interior plus 150 mp terasa, primul nivel (doua dormitoare, unul cu baie...

 • Suprafata 260 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Obor ...14 min.
Bucuresti, azi, 13:03
95.000 €

Dristor, Ramnicu Valcea, George Bogan Tudor 7, vand apartament lux 4 camere semi-decomandat, etaj 8, bloc izolat termic, 90 mp, complet mobilat si...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Dristor ...10 min.
Bucuresti, azi, 13:02
74.900 €

Mihai Bravu Metrou Iancului stradal cf.1 etaj 6/9 bloc caramida reabilitat: apartament 3 camere modificat in doua camere, recent imbunatatit...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1966
 • Etaj 6 din 8
 • Piata Iancului ...2 min.
Bucuresti, azi, 13:00
103.000 €

Lasermed, Billa, cf. 1, decomandat, etaj 7/10, bloc numeric, 2 gr sanitare 2 balcoane, contorizat liber acte, cadastru, intabulare, acc. credit,

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:59
82.000 €

2 min Metrou Titan. Parc IOR, Mega Image, Lidl, ap cu 4 camere, semidecomandat, cf 1, sup 86 mp,situat la etajul 10/10, curat, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Titan ...4 min.
Bucuresti, azi, 12:58
155.500 €

vedere deosebita, situat in ansamblu rezidential, finisaje top, Rehau, Roca, Legrand, Buderus, bucatarie inchisa, debara, 2 bai, 2 terase, izolatie...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • Titan ...12 min.
Bucuresti, azi, 12:48
90.000 €

Ghencea linia 41 cf1/dec 1/10 2bai 2locuri parcare amenajat (gresie, faianta, termopan um+3xac alarma)bucatarie spatioasa, acte, zona linistita,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:45
150.000 €

4 cam., 2 bai, 2 balcoane, liber, neg.,

 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:43
66.000 €

ap. 4 cam., I, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 gr. sanitare, balcon,

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:29
95.000 €

Trapezului, etaj 1/4, mobilat si utilat complet, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, aer conditionat....

 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...7 min.
Bucuresti, azi, 12:01
109.523 €

duplex de vanzare, la pret redus, mobila lux inclusa in pret, loc de parcare subteran inclus in pret, 3 camere, dressing, living, loc de dinning, 2...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 11:58
85.000 €

apartament cu 4 camere, zona linistita, la 2 minute de Uverturii si 6 minute de Gorjului, pe strada Cetatea de Balta 43, scara 1, in bloc de 4...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Gorjului ...10 min.
Bucuresti, azi, 11:45
64.000 €

bloc reabilitat, apartament de vanzare 4 camere semidecomandat, et 5/10, cadastru si intabulare

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:45
96.500 €

Calea Mosilor, Bucur Obor, metrou, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, balcon, 2 gr. sanitare, bucatarie mare,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Obor ...4 min.
Bucuresti, azi, 11:43
86.000 €

aproape de Antiaeriana, vedere laterala si spate, apartament de lux, complet mobilat, 2 balcoane, 2 bai, toate instalatiile noi, impecabil,...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:38
95.000 €

Mega Mall, Pantelimon, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, situat la 7-8 min metrou

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, azi, 11:38
72.000 €

decomandat, etaj 5/10, suprafata 90mp, an de constructie 1975, cu 2 bai, 2 balcoane, parchet masiv, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, azi, 11:36
127.500 €

va oferim spre vanzare 4 camere, semidecomandat, P/8, mobilat nou, utilat. Apartamentul a fost renovat recent cu materiale de calitate, gresie,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • Dristor ...8 min.
Bucuresti, azi, 11:31
115.000 €

Apartamentul are 4 camere, semidecomandate, confort 1, an constructie 1986, parter, suprafata 100 mp, balcon mare, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, azi, 11:30
182.000 €

dezvoltator vinde duplex - finalizat, 5 camere decomandate, 3 bai, balcon inchis, 2 locuri de parcare subterana incluse, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 205 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Mihai Bravu ...7 min.
Bucuresti, azi, 11:29
205.000 €

Unirii, Fantani, apartament 4 camere, etaj 1/8, decomandat, vedere mixta, suprafata 100 mp, 3 balcoane, cadastru, intabulare, bloc monolit,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Piața Unirii ...9 min.
Bucuresti, azi, 11:28
86.500 €

ap. 4 cam., Titan,, Balta Alba, dec., 80 mp + 7 mp boxa subsol (in acte), p/4, un balcon, o toaleta, posibilitate gr. sanitar (desfiintat),...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...17 min.
Bucuresti, azi, 11:26
98.000 €

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 4 camere, situat in zona Iancului -Mega Mall Imobilul confort 1,...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 11:24
134.000 €

bl.monolit, decomandat, 7/8, 90 mp, amenajat, finisaje superioare, bucatarie mare patrata, utilata complet, electrocasnice noi, vedere superba...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Tineretului ...1 min.
Bucuresti, azi, 11:22