Imobiliare vanzari|Garsoniere - 651 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
29.000 €

gars de vanzare Piata Romana metrou McDonalds,

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1946
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 02:26
32.000 €

garsoniera decomandata, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata,

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 22:49
35.000 €

bloc nou premium, comision 0% etaj 3/3, 42 mp utili si 55 mp construiti. Structura supradimensionata, finisaje de lux-finalizare 15 iulie 2018....

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 22:15
12.000 €

curat, toate imb., libera, bloc curat, toate actele, scara curata, totul nou,

 • Suprafata 16 mp
 • An constructie 1973
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:59
36.990 €

cf. 1, bloc mixt, gresie, faianta, termopan, um, intabulat,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:58
35.000 €

situata la aprox. 5 min. de RATB,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:41
27.500 €

gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata utilata, zona metrou, disc.,

 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 21:38
29.650 €

garsoniere, constr.2014, demisol,parter, etaj 1, etaj 3, etaj 4, preturi 13050 eur, 25200 eur, 29750 eur, 36300 eur, 35700 eur. La pretul...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • Păcii ...12 min.
Bucuresti, ieri, 21:35
65.550 €

garsoniera situata la 10 minute de metrou, paza, intrare cu bariera, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, debara,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • Timpuri Noi ...12 min.
Bucuresti, ieri, 21:26
15.000 €

vand camera in camin, stradal, reformata nou,

 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:10
19.500 €

metrou, Parc Tineretului, Sos. Oltenitei, renovata complet, apa calda, caldura, parcare,

 • Suprafata 16 mp
Bucuresti, ieri, 20:56
29.800 €

bloc nou, garsoniere decomandate, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 20:54
35.500 €

garsoniera imobil nou, etaj intermediar, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, TV/internet, centrala proprie, contorizare...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Bucuresti, ieri, 20:46
32.000 €

garsoniera confort 1 curata mobilata utiilata complet ej 3/4, g, f, p, t, um, centrala, apartament cadastru, intabulare, acc credit bancar,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 20:38
27.300 €

imb., mobilata si utilata, bl. mixt, 2 lifturi, 1 min. RATB, aproape metrou, centre comerciale, piata, acte, ocazie,

 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:29
38.500 €

Piata Progresu, apartamet 2 cam., curat igenizat acc credit cadastru intabulare energetic balcpn in afara blocului,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 20:29
70.000 €

garsoniera spatioasa, luminoasa, amenajata cu bun gust, situata in bloc mixt. Blocul este anvelopat, Este buna atat pentru locuinta cat si pentru...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Muncii ...9 min.
Bucuresti, ieri, 20:08
29.500 €

la intersectia cu Sebastian, in vecinatatea supermarketurilor Peny si Lidl va recomand acesta garsoniera de 33 mp situata la etajul 1/3 a unui...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 20:07
 

cf.3, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 2/4, 3/4 gaze usa , 7.500 euro-12.000 euro;

 • Suprafata 17 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 20:02
37.000 €

garsoniera dubla, bloc nou, bucatarie pe comanda, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aparate aer conditionat centrala parcare...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Bucuresti, ieri, 19:59
900 Lei

confort 1 semidecomandata, etajul 1/8, mobilata utilata complet, libera cu 01 04 2017, se incheie contract si se vizioneaza de azi, 900 lei chiria...

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Dristor ...2 min.
Bucuresti, ieri, 19:45
23.500 €

Academia Tehnica Militara, garsoniera parter, 20 mp si 20 mp curte proprie, constructie individuala, caramida, izolata termic, pod.

Bucuresti, ieri, 19:22
12.300 €

cf. 3, baie, bucatarie, balcon, gaze, centrala, aer cond., bloc reabilitat termic, imb., agentie,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 19:05
44.000 €

garsoniera confort 1 decomandata, etaj 3/8, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, constructie 1987, renovata complet martie 1987,

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 18:49
21.500 €

garsoniera, 21 mp, confort 2 mobilata, utilata, bloc de garsoniere, gresie, faianta, parchet, termopan, baie si bucatarie, aer conditionat, blocul...

 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:46
10.850 €

cf. 3, fara gaze, electric, parter/4, contoar Enel, apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, g, f, p, um, termopan. Acces, Vitan, Sun...

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • Apărătorii Patriei ...3 min.
Bucuresti, ieri, 18:38
33.500 €

garsoniera decomandata, Strada Ilioara, aproape de Splaiul Unirii, etaj 1, bloc P+2, reabilitat, acces rapid: Grigorescu metrou, Piata, Theodor...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • Nicolae Grigorescu ...18 min.
Bucuresti, ieri, 18:37
32.500 €

vanzare garsoniera spatioasa 32 mp. Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash. Direct dezvoltator....

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Popesti - Leordeni, ieri, 18:33
35.900 €

Berceni, acces rapid la metrou, garsoniera decomandata, cu balcon, in bloc nou, cu lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Dimitrie Leonida ...15 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 17:48
68.000 €

6/8, cf 1, dec, 34 mp, bloc mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, vedere pe spate placuta, renovata, recent, mobilata modern, utilata...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Stefan cel Mare ...12 min.
Bucuresti, ieri, 17:07
39.000 €

b-dul 1 Mai (Compozitorilor), proprietar, garsoniera confort 1, curata, logie inchisa, gresie, faianta, usa metalica, complet utilata, 5 minute de...

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 17:05
46.900 €

garsoniera confort 1, cu balcon, in bloc mixt, se vinde complet mobilata si utilata, modern, zona foarte buna, cu toate imbunatatirile, inclusiv...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:02
33.600 €

direct dezvoltator, Titan 4 Residence este dezvoltat pe o suprafata de 6000 m2, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de...

 • An constructie 2018
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:02
41.500 €

mall Veranda, stradal, P/10, cf 1, dec, 35 mp utili, bloc mixt, intrare si vedere stradala, ideala pt. Firma, vad bun, renovata recent, g, f, p,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Obor ...10 min.
Bucuresti, ieri, 17:01
43.000 €

garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:59
68.900 €

Traian, constructie monolit, vedere spate, decomandata, etaj 8/9, mobilata, utilata complet, 2 balcoane, paza, ideala atat ca investitie cat si...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2002
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Timpuri Noi ...17 min.
Bucuresti, ieri, 16:39
44.000 €

garsoniera semidec, 32 mp, etaj 8/9, renovata, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte, doua lifturi, apropiere piata,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Lujerului ...10 min.
Bucuresti, ieri, 16:20
33.600 €

ansamblu format din 4 blocuri a cate 44 de apartamente, dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp. 700 m pana la metrou Nicolae Teclu, transport pana...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:04
44.000 €

ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pret fix,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:02
45.999 €

de vanzare garsoniera Doamna Ghica, confort 1 decomandata, anul constructiei 1979, balcon, 39 mp. Renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:01
45.000 €

1 Mai, Compozitorilor, cf 1, decomandat, p/10, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, renovata recent, mobilata, utilata, cadastru,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:44
60.000 €

metrou, etaj 1/8, decomandata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer connditionat, bloc reabilitat termic, garsoniera pe mijloc, orientare...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Piața Muncii ...4 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
66.500 €

aproape de Muncii, confort 1 decomandat, 57 mp, la parter/10, bloc 1979 cu toate imbunatatirile noi, bucataria mobilata, instalatii noi, foarte...

 • Piața Muncii ...16 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
55.900 €

garsoniera este situata in bloc mixt. Se afla la etajul 2/8, decomandata, 40 mp. Cadastru si intabulare. Pret usor negociabil.

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 15:03
44.000 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, ieri, 15:03
38.000 €

vanzare garsoniera, bloc mixt, reabilitat termic, renovat, mobilata. Imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, usi inerioare noi. Vecinatati: Stefan...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1986
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 14:52
34.500 €

proprietar, vand garsoniera disponibila imediat, actele la zi, situata la 700 m de statia de metrou Nicolae Teclu, adresa: sector 3, str. Drumul...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, ieri, 14:51
22.500 €

vizavi de liceul Maiorescu, bloc BRD, scara monitorizata video 24/24, lift modern, dotata cu centrala termica, aer conditionat, usa metalica noua,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Giurgiu, ieri, 14:34
41.500 €

La o distanta de 3 minute de metrou, va oferim spre vanzare garsoniera cf 1 decomandata, semimobilata. Garsoniera este renovata recent, gresie,...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1967
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Costin Georgian ...2 min.
Bucuresti, ieri, 14:33
29.700 €

vand garsoniere dec, imobil P+2+M, situat in zona rezidentiala, Militari, Residence, centrala, incalzire pardoseala, acces Auchan, Metro,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Chiajna, ieri, 14:31