Imobiliare vanzari|Garsoniere - 547 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
54.600 €

Ultima garsoniera in Air One Residence, un proiect rezidential de tip boutique dezvoltat de NAI Romania in zona de nord a Cartierului Aviatiei....

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 00:22
32.950 €

oferta dezvoltator, cf 1 dec, etaj 1/5, bloc nou 2017, la cheie, centrala, balcon de 6 mp, bloc p+5, caramida si beton, monitorizare video, loc de...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Păcii ...11 min.
Bucuresti, ieri, 21:29
43.000 €

Ocazie rara, bloc nou+parcare, 1 minut Lidl, 1 minut Ratb 6 linii, 3 minute Grand Arena, 10 minute metrou, balcon foarte mare zidit si izolat, lat,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • Apărătorii Patriei ...19 min.
Bucuresti, ieri, 20:58
45.999 €

Palace Casino Bucharest, stradal, raffinatezza, eleganza, bellissima, design Italy, restructurata 2018, finisaje lux, mobilata, utilata, economica,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1945
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Piaţa Victoriei ...8 min.
Bucuresti, ieri, 20:57
52.000 €

Vand garsoniera complet utilata su 37 mp, balcon 3mp, 40 st,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Piata Iancului ...17 min.
Bucuresti, ieri, 20:21
44.500 €

propietar vand garsoniera P- ta Sudului, confort 1, mobilata. Facilitati: parter Profi, Lidl, 3 min. metrou, 4 min Mall Sun Plaza,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 19:30
61.900 €

Proprietar vand garsoniera (40 mp utili) stare foarte buna, in zona Decebal. Detalii: bloc mixt, pazit, ce urmeaza a fi reabilitat, et. 8/8, living...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Piața Muncii ...7 min.
Bucuresti, ieri, 19:24
23.900 €

Militari Residence, Penny Market, garsoniera mare, 32 m.p. construiti, 27 m.p. utili, etaj 1, decomandata, balcon, compartimentari caramida,...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Păcii ...17 min.
Bucuresti, ieri, 17:25
48.999 €

Garsoniera dubla, superb, renovat, cu designer, februarie 2018, finisaje de lux, instalații sanitare și electrice cupru, gresie travertin,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Obor ...18 min.
Bucuresti, ieri, 17:15
36.000 €

stradal, bd Nicolae Grigorescu, garsoniera, confort 1, etaj 10, bloc reabilitat termic, imbunatatiri, se vinde mobilata si utilata, aer cond,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Titan ...9 min.
Bucuresti, ieri, 17:11
27.500 €

garsoniera, centrala termica, gresie, faianta, termopan, parchet, totul nou, 3 minute transport i, balcon 5m cadastru, intabulare, 3 minute...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:00
34.800 €

garsoniera 32 mp confort 1, etaj 3/9, balcon gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat, apropiere metou, 2 statii Ratb,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
 • Apărătorii Patriei ...12 min.
Bucuresti, ieri, 16:54
25.000 €

proprietar, vand garsoniera, vedere pe sud, placa de beton la tavan, zona linistita de case, la 497 m de capatul RATB 138,178, str. Orhideelor nr....

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Chiajna, ieri, 16:50
29.450 €

31 mp, bucatarie inchisa, 31 mp, balcon, predare la cheie, finisaje incluse, centrala termica, usi etc. Termen finalizare mai/iunie 2018. Statie...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 3
Chiajna, ieri, 15:06
56.000 €

Sincai, garsoniera situata la 3 minute de metrou Tineretului, foarte spatioasa, libera, bloc linistit, acte la zi.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1982
 • Etaj 6 din 10
 • Tineretului ...6 min.
Bucuresti, ieri, 14:05
76.500 €

bloc mixt, vedere fata, etaj 7/10, decomandata, suprafata utila 40 mp+balcon, constructie 1994, bloc monolit,

 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Piața Unirii ...8 min.
Bucuresti, ieri, 13:35
35.700 €

Bd. 1 Mai, Ghencea, etajul 6/10, bloc 1981, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, balcon, acte facute,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 13:35
29.900 €

Avangarde, etajul 3/4, finisaje moderne, se vinde mobilata si utilata complet, electrocasnice noi, centrala, balcon, loc de parcare, acte facute,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:35
46.000 €

Ciochina, cf.1, decomandata, bloc mixt (o singura garsoniera pe etaj), bloc 1982, etaj 2/4, spatioasa 38 mp, balcon mare inchis termopan, um,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Piaţa Sudului ...8 min.
Bucuresti, ieri, 13:34
41.500 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, ieri, 13:27
18.600 €

demisol, Universitate, Calea Mosilor, Rosetti, Armeneasca, vanz 3 mini-gars dec ( 5+4+6 mp ) , fiecare camera este amenajata cu dus si...

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1941
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
 • Universitate ...10 min.
Bucuresti, ieri, 13:22
57.000 €

de vanzare garsoniera spatioasa, proaspat renovata, decomandata, la numai 3 minute de Metroul Piata Muncii. Este situata intr-un bloc reabilitat,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Piața Muncii ...5 min.
Bucuresti, ieri, 12:57
29.000 €

Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 12:07
33.300 €

Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 11:40
66.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, ieri, 11:30
41.000 €

proprietar, vand garsoniera str.Fabrica de Gheata ne 1, Poseidon constructie 2017, et 5/17, vedere lac, finisaje moderne, libera,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 17
Bucuresti, ieri, 10:14
44.000 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, ieri, 09:33
38.000 €

garsoniera se vinde mobilata, utilata, este foarte spatioasa, are balconul inchis, aer conditionat, centrala proprie, interfon, acte la zi,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 08:10
26.000 €

Billa, Postavarului, cf. 2, garsoniera intr-un bloc civilizat si fara restantieri, cu toate imbunatatirile, mobilat si utilat. Cine vrea o...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1976
 • Etaj 7 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...12 min.
Bucuresti, 24 feb, 22:49
27.000 €

garsoniera la oferta, finalizata la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie Ratb,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, 24 feb, 22:49
40.000 €

garsoniera compusa din hol, living, bucatarie, baie si balcon, disponibila in imobil nou (2017) aflat la 100 de metri de statia de metrou D....

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Dimitrie Leonida ...10 min.
Popesti - Leordeni, 24 feb, 21:41
45.000 €

garsoniera, semimobilata, utilata, frumoasa, luminoasa, fata in fata cu metroul si parcul, privelistie deosebita, bloc cu 3 lifturi, se accepta...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, 24 feb, 20:37
33.500 €

Mega Image Hanul Drumetul, str. Vladeasa, et. 4/10, confort 1, fara amenajari, balcon logie, luminoasa, acte, libera, 31 mp, acces la tramvaiul 41...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 24 feb, 20:25
43.500 €

Agip, actual Benzinaria Mol, intersectie Drumul Sarii, et. 1/10, confort 1 decomandata, 40 mp, curata, termopane, geam la baie, libera, acte, acces...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 24 feb, 20:23
30.000 €

bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, 24 feb, 19:30
60.000 €

garsoniera spatioasa 42 mp + boxa 6 mp, baie mare cu loc pentru masina de spalat, bloc deosebit, foarte curat, 2 lifturi, adapost ALA, paza si...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 1 Decembrie 1918 ...15 min.
Bucuresti, 24 feb, 18:28
17.500 €

garsoniera confort 3, gaze in casa, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte la zi, libera,

 • Suprafata 17 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Mihai Bravu ...8 min.
Bucuresti, 24 feb, 17:14
71.000 €

Traian, constructie monolit, vedere spate, decomandata, etaj 8/9, mobilata, utilata complet, 2 balcoane, paza, ideala atat ca investitie cat si...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2002
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Timpuri Noi ...17 min.
Bucuresti, 24 feb, 16:48
53.500 €

garsoniera dubla, deosebita, bloc mixt, reabilitat, bucatarie mobilata siutilata, semimobilata, ideala pentru investitie, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Stefan cel Mare ...10 min.
Bucuresti, 24 feb, 16:23
19.500 €

vand la 10 min. metrou Obor, cu gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, bloc reabilitat, costuri minime. Zona linistita....

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 feb, 16:18
260 €

garsoniera in bloc nou-prima inchiriere, mobilata, utilata nou, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane tripan, centrala proprie,...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Lujerului ...10 min.
Bucuresti, 24 feb, 15:19
32.900 €

confort 1, bloc reabilitat, etaj 9, parchet, termopan, cadastru, intabulare, pret negociabil,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Costin Georgian ...9 min.
Bucuresti, 24 feb, 14:39
40.900 €

stradal, reabilitat, termopan, intrare stradala, vedere spate, intretinere mica, contorizare, pozitie excelenta apropiere metrou Iancului (7...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Piata Iancului ...7 min.
Bucuresti, 24 feb, 14:06
31.000 €

gars., cf. 1, imb., libera, acte la zi, bl. linistit, 5 min. metrou,

 • Suprafata 32 mp
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 24 feb, 13:22
42.000 €

garso conf 1, semidec, la 1 minut de metrou, vedere stradala, renovata 2012, g, f, p, t, um, foarte curata cu gaze, balcon, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 24 feb, 13:09
31.600 €

apartamente in constructie, garsoniere, studio-uri si 2 camere, lift si loc de parcare, terasa verde, balcon de 10-20 mp. Finisaje la alegere....

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Chiajna, 24 feb, 12:34
14.500 €

garsoniera, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze, Radet,

 • Suprafata 16 mp
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 24 feb, 12:23
15.000 €

vand camera 10 mp, mobilata modern, et. 1/8, eventua inchiriere (birouri, atelier de lucru), perspective extindere (usor neg.);

Bucuresti, 24 feb, 12:16
57.750 €

garsoniera complexul este amplasat in apropierea celui mai frumos parc din Bucuresti, IOR. Aveti acces la toate tipurile de transport in comun, la...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Dristor ...3 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:36
40.900 €

bloc 1982 stradal, reabilitat, termopan, intrare stradala, vedere spate, intretinere mica, contorizare, pozitie excelenta apropiere metrou Iancului...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Piata Iancului ...8 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:35