Imobiliare vanzari|Garsoniere - 578 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
41.500 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 13:27
18.600 €

demisol, Universitate, Calea Mosilor, Rosetti, Armeneasca, vanz 3 mini-gars dec ( 5+4+6 mp ) , fiecare camera este amenajata cu dus si...

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1941
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, azi, 13:22
57.000 €

de vanzare garsoniera spatioasa, proaspat renovata, decomandata, la numai 3 minute de Metroul Piata Muncii. Este situata intr-un bloc reabilitat,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Piața Muncii ...5 min.
Bucuresti, azi, 12:57
29.000 €

Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 12:07
33.300 €

Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 11:40
66.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 11:30
41.000 €

proprietar, vand garsoniera str.Fabrica de Gheata ne 1, Poseidon constructie 2017, et 5/17, vedere lac, finisaje moderne, libera,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 17
Bucuresti, azi, 10:14
44.000 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 09:33
38.000 €

garsoniera se vinde mobilata, utilata, este foarte spatioasa, are balconul inchis, aer conditionat, centrala proprie, interfon, acte la zi,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Popesti - Leordeni, azi, 08:10
26.000 €

Billa, Postavarului, cf. 2, garsoniera intr-un bloc civilizat si fara restantieri, cu toate imbunatatirile, mobilat si utilat. Cine vrea o...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1976
 • Etaj 7 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...12 min.
Bucuresti, ieri, 22:49
27.000 €

garsoniera la oferta, finalizata la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie Ratb,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 22:49
40.000 €

garsoniera compusa din hol, living, bucatarie, baie si balcon, disponibila in imobil nou (2017) aflat la 100 de metri de statia de metrou D....

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Dimitrie Leonida ...10 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 21:41
45.000 €

garsoniera, semimobilata, utilata, frumoasa, luminoasa, fata in fata cu metroul si parcul, privelistie deosebita, bloc cu 3 lifturi, se accepta...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, ieri, 20:37
33.500 €

Mega Image Hanul Drumetul, str. Vladeasa, et. 4/10, confort 1, fara amenajari, balcon logie, luminoasa, acte, libera, 31 mp, acces la tramvaiul 41...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 20:25
43.500 €

Agip, actual Benzinaria Mol, intersectie Drumul Sarii, et. 1/10, confort 1 decomandata, 40 mp, curata, termopane, geam la baie, libera, acte, acces...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 20:23
30.000 €

bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:30
60.000 €

garsoniera spatioasa 42 mp + boxa 6 mp, baie mare cu loc pentru masina de spalat, bloc deosebit, foarte curat, 2 lifturi, adapost ALA, paza si...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 1 Decembrie 1918 ...15 min.
Bucuresti, ieri, 18:28
55.000 €

proprietar, bloc nou 2015, nemobilata, parcare fata blocului, 10 minute de tramvai, Unirii la 2 statii, Vulcan Center, Ratb, fara agentii,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 17:17
17.500 €

garsoniera confort 3, gaze in casa, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte la zi, libera,

 • Suprafata 17 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Mihai Bravu ...8 min.
Bucuresti, ieri, 17:14
71.000 €

Traian, constructie monolit, vedere spate, decomandata, etaj 8/9, mobilata, utilata complet, 2 balcoane, paza, ideala atat ca investitie cat si...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2002
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Timpuri Noi ...17 min.
Bucuresti, ieri, 16:48
53.500 €

garsoniera dubla, deosebita, bloc mixt, reabilitat, bucatarie mobilata siutilata, semimobilata, ideala pentru investitie, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Stefan cel Mare ...10 min.
Bucuresti, ieri, 16:23
19.500 €

vand la 10 min. metrou Obor, cu gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, bloc reabilitat, costuri minime. Zona linistita....

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:18
260 €

garsoniera in bloc nou-prima inchiriere, mobilata, utilata nou, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane tripan, centrala proprie,...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Lujerului ...10 min.
Bucuresti, ieri, 15:19
32.900 €

confort 1, bloc reabilitat, etaj 9, parchet, termopan, cadastru, intabulare, pret negociabil,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Costin Georgian ...9 min.
Bucuresti, ieri, 14:39
40.900 €

stradal, reabilitat, termopan, intrare stradala, vedere spate, intretinere mica, contorizare, pozitie excelenta apropiere metrou Iancului (7...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Piata Iancului ...7 min.
Bucuresti, ieri, 14:06
39.000 €

Piata Ion Mihalache, libera, deasupra etaj tehnic, bloc mixt, vedere spate, structura pe cadre, 2 lifturi,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 12 din 12
 • Griviţa ...17 min.
Bucuresti, ieri, 13:57
31.000 €

gars., cf. 1, imb., libera, acte la zi, bl. linistit, 5 min. metrou,

 • Suprafata 32 mp
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 13:22
42.000 €

garso conf 1, semidec, la 1 minut de metrou, vedere stradala, renovata 2012, g, f, p, t, um, foarte curata cu gaze, balcon, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 13:09
31.600 €

apartamente in constructie, garsoniere, studio-uri si 2 camere, lift si loc de parcare, terasa verde, balcon de 10-20 mp. Finisaje la alegere....

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Chiajna, ieri, 12:34
14.500 €

garsoniera, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze, Radet,

 • Suprafata 16 mp
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:23
15.000 €

vand camera 10 mp, mobilata modern, et. 1/8, eventua inchiriere (birouri, atelier de lucru), perspective extindere (usor neg.);

Bucuresti, ieri, 12:16
57.750 €

garsoniera complexul este amplasat in apropierea celui mai frumos parc din Bucuresti, IOR. Aveti acces la toate tipurile de transport in comun, la...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Dristor ...3 min.
Bucuresti, ieri, 11:36
40.900 €

bloc 1982 stradal, reabilitat, termopan, intrare stradala, vedere spate, intretinere mica, contorizare, pozitie excelenta apropiere metrou Iancului...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Piata Iancului ...8 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
27.000 €

direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, statie Ratb 178 si 138 la 150 ml, utilitati canalizare, gaze, curent...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 11:26
18.000 €

garsoniera confort 3 situata stradal intr-un bloc reabilitat termic, etaj 2 din 5, apa calda si caldura de la RADET

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, ieri, 11:18
41.500 €

Piata Sudului, garsoniera decomandata, lux, Olympus Residence II,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • Apărătorii Patriei ...17 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
27.650 €

ansamblu rezidential nou, situat la capatul masinilor 138, 178, acces metrou statia Pacii, Preciziei, centru comercial, gradinita si scoala...

 • Suprafata 29 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 11:04
36.900 €

parter/8, cf 1, semidecomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, are balcon, se vinde semimobilata, infrastructura, acte pregatite.

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 11:03
37.500 €

garsoniera frumos decomandata, la cheie, bloc nou 2016, balcon, acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica. Accept credit ipotecar sau...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Dimitrie Leonida ...7 min.
Bucuresti, ieri, 10:40
32.980 €

Direct dezvoltator vand garsoniere decomandate cu bucatarie inchisa, complet finisate (personalizare), bloc mic, curte comuna inchisa, centrala...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, ieri, 10:31
27.000 €

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, cu loc de parcare, canalizare, gaze, curent...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 10:24
33.500 €

Bloc P, 4, decomandata, suprafata utila 31 mp, etaj 1, balcon, geam la baie, termopane Veka, usi Pinum, centrala termica, usa metalica, la 900m...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...17 min.
Bucuresti, ieri, 10:12
29.450 €

31 mp, bucatarie inchisa, 31 mp, balcon, predare la cheie, finisaje incluse, centrala termica, usi etc. Termen finalizare mai/iunie 2018. Statie...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 3
Chiajna, ieri, 09:47
16.000 €

gars cf 3, st. 17 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 4/4, fara probleme, izolata termic,

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 09:41
35.500 €

confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
23.900 €

Militari Residence, Penny Market, garsoniera mare, 32 mp construiti, 27 mp utili, etaj 1, decomandata, balcon, compartimentari caramida, finisaje...

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 09:30
33.900 €

dezvoltator, bloc nou, garsoniere si ap. decomandate, Geam la baie , compartimentare din caramida tencuita, finisaje la cheie, g, f, p, t, p, usa...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 09:29
29.900 €

aflata in bloc 2010, construit din cadre beton si caramida, cu 6 etaje, la demisol inalt, 2 ap. pe palier, pret 29.900 cash 34.000 credit,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
 • Timpuri Noi ...10 min.
Bucuresti, ieri, 09:15
39.800 €

437 Garsoniera Militari (Gorjului-Iuliu Maniu) garsoniera la parter pe Iuliu Maniu renovata, instalatii electrice si conducte apa schimbate...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Gorjului ...5 min.
Bucuresti, ieri, 08:09
38.000 €

V4 Garsoniera Militari (Pacii) se vinde mobilata utilata imobil construit 1978 bloc mixt (costuri cu intretinerea mici) renovata instalatii...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • Păcii ...5 min.
Bucuresti, ieri, 07:38