26.000 €
Brancoveanu, Piata Sudului
  • Suprafata 38 mp
  • An 1967
  • Etaj 3 din 4

Descriere anunţ

Brancoveanu, Piata Sudului,

pozitie excelenta, 2 statii metrou, in vila, 3/4, confort 1, curata, g, f, p, t, um, centrala temica, stradala, balcon mare 3 m, inchis cu termopan, acc. curte, locatie buna pt. inchiriere, locuinta,