Teatrul Evreiesc de Stat
scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata: contabil sef, nr. posturi 1, nivel studii S, grad II, poz. 2 din statul de functii; actor - de sex masculin, nr. posturi 1, nivel studii S, grad I A, poz. 4 din statul de functii; sef serviciu, nr. posturi 1, nivel studii S, grad II poz. 49, din statul de functii; maistru lumini-sunet, nr. posturi 1, nivel studii-, treapta I poz. 55, din statul de functii; muncitor electrician, nr. posturi 1, nivel studii - treapta I, poz. 58, din statul de functii; muncitor manuitor decor, nr. posturi 4, nivel studii - treapta I, poz. 66, 67, 68, 69, din statul de functii; muncitor croitor, nr. posturi 1, nivel studii - treapta I, poz. 76, din statul de functii; secretar PR, nr. posturi 1, nivel studii (S) - grad I, poz. 81, din statul de functii; referent de specialitate, nr. posturi 1, nivel studii S, grad II poz. 90, din statul de functii; muncitor lacatus - montator (fochist) nr. posturi 1, nivel studii-, treapta I, poz. 97 din statul de functii; sef birou, nr. posturi 1, nivel studii (S), grad II poz. 99, din statul de functii; contabil, nr. posturi 1, nivel studii (M), treapta I, poz. 102, din statul de functii; casier, nr. posturi 1, nivel studii (M/G), poz. 104, din statul de functii. Concursul se va organiza conform calendarului urmator: - 23.03.2017 - 06.04.2017, ora 10.00, termenul limita pentru depunerea dosarelor, la sediul Teatrului Evreiesc de Stat, str. Iuliu Barasch nr. 15, sector 3, ora 10.00; - proba scrisa in data de 13.04.2017, ora 10.00; - interviul/ proba practica, in data de 19.04.2017, ora 10.00. Rezultatul fiecarei probe se afiseaza la avizierul institutiei, precum si pe pagina de internet a institutiei: www.teatrul-evreiesc.ro. Contestatiile pentru fiecare proba se pot depune in termen de 1 zi lucratoare de la afisarea acestora, iar rezultatele finale vor fi afisate in termen de 1 zi lucratoare. La acest anunt sunt anexate bibliografia si alte date necesare concursului, afisate la sediul institutiei din str. Brasch nr. 15, sector 3, Bucuresti. Relatii suplimentare la nr. de telefon 021.323.45.30 interior 109, d-na Gabriela Bulei;
Bucuresti, 20 mar, 21:49
Urcă anunţul primul în listă
403 vizite