Autorizatii si avize urbanism Vertigo Consulting
  • Categorie Acte, autorizatii
  • Autorizatii constructii
  • Avize

Descriere anunţ

Autorizatii si avize urbanism Vertigo Consulting

firma de consultanta specializata in obtinerea de autorizatii de constructii, avize, certificate de urbanism si contracte utilitati,

Detalii suplimentare

* CERTIFICAT DE URBANISM

a.Cerere tip

b.Planul cadastral (1:500, 1:2000) - 2 exemplare

c.Act de proprietate - copie

d.Extras carte funciara ( luna in curs )

e.Taxa in functie de suprafata terenului

f.Copie dupa buletin sau CUI ( pentru persoane juridice )

* AVIZE UTILITATI

a.Cerere tip ( pentru fiecare aviz )

b.Certificat de urbanism

c.Copie dupa actul de proprietate

d.Copie dupa bulletin sau CUI ( pentru persoane juridice )

e.Memoriu de arhitectura ( optional )

f.Taxe in functie de aviz

*INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

a.Cerere tip

b.Opis

c.Certificat de urbanism + planuri cadastrale

d.Acte proprietate

e.Copie CI (CUI dupa caz)

f.Memoriu arhitectura