Beta Cont Expert - Servicii contabile Bucuresti

  • Categorie Servicii financiare
  • Consultanta fiscala
  • Evidenta contabila
  • Resurse umane
  • Servicii salarizare

Descriere anunţ

Beta Cont Expert - Servicii contabile Bucuresti

Contabilitate primara si de gestiune

Contabilitatea registrului de casă;

Contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri);

Întocmirea deconturilor de cheltuieli;

Întocmirea facturilor

Detalii suplimentare

care trebuie emise de către client (facturare);

Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;

Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;

Întocmirea de state de plată, pontaje;

* Contabilitate financiară:Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;

Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;

Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;

* Resurse umane:Intocmirea contractelor individuale de munca* Salarizare

Beta Cont Expert -Str.Mesterul Manole, Nr. 1

Program de lucru Luni-Vineri: 09:00 - 18:00